Villa Kathus ligger på Norske Allé 015 i Rudersdal Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Beskrivelse

Villaen, som er højt beliggende med et vidt udkig over den 5000 kvm store, skrånende grund, er med sine mange, sammensatte bygningsvolumener, der nærmest "glider" over i hverandre, tydeligt inspireret af Bertel Udsens amerikanske forbillede, Frank Lloyd Wright, og af japansk arkitekturs karakteristiske silhuet og stramme linier. Villaen, der har en længdegående kerne i to etager, flankeret af mindre volumener i ét plan, knyttes til omgivelserne ved trapper og terrasser i gule teglsten, bl.a. en stor udsigtsterrasse, der som en retvinklet "bastion" skyder sig ud foran dagligstuen mod syd. Et lille, japansk inspireret haveanlæg med trædesten af gule klinker tager imod ved indgangsdøren.

Villaen er – som de fleste af Udsens mange byggerier – opført i gule teglsten med tilbagetrukken fuge, på førstesalen udvendigt beklædt med sortimprægnerede brædder. Brede, horisontale vinduesbånd med termovinduer i sortbejdsede rammer fungerer som bærende led mellem "brystnings"-muren og valmtagene, der er afdækket med sort eternitskifer med tagkanter af imprægnerede brædder. Tagene har ret lav hældning og store udhæng. I det indre er villaen, der hidtil kun har haft én ejer, bevaret helt som ved opførelsen i 1968. Den for perioden så karakteristiske, irregulære plan med dens levende rumforløb, hvor det ene rum umærkeligt kædes sammen med det næste, er således intakt med stue/spisestue og havestue mod syd, køkken og bryggers mod øst, trapperum og børneværelse med bad mod nord og på førstesalen to soveværelser, det sydlige med overdækket balkon. Et af Bertel Udsen oprindeligt projekteret ekstra børneværelse ved den nordlige gavl – se vedlagte bilag – blev aldrig realiseret. Mulighed for en udvidelse mod nord, men i væsentligt større omfang end planlagt af Udsen, er imidlertid et ønske hos den mulige køber af villaen, som derfor anmoder Synet om en principiel tilkendegivelse vedrørende en eventuel udvidelse. Karakteristisk for Udsens villaer fremstår de indvendige materialer i de naturligt forekommende farver. Væggene er overalt blankmur af gule teglsten med tilbagetrukken fuge, hvorved husets gule teglstensfacader således – karakteristisk for perioden – er "trukket ind" i huset og skellet med eksteriør og interiør, mellem "ude" og ""inde" blevet opløst.

Lofterne – der i stuer og soveværelser følger taget – er beklædt med ubehandlede, høvlede fyrretræsbrædder, lagt vandret på klink. Stueetagens gulve er belagt med råhvide, matglaserede klinker, forstuens gulv med uglaserede, gule klinker, trappens nedre trin er opført af gule teglsten, mens førstesalens gulve er belagt med hvidskuret egeparket. I dagligstuen har man bevaret den originale – og for Udsen så karakteristiske – pejs, skulpturelt opbygget af "kuber" i gule teglsten. Endvidere ses overalt det oprindelige snedkerinventar: forstuens massive trappe i oregonpine og stuens reolvæg, foruden at man i såvel køkken og bryggers som i førstesalens korridor, soveværelser og badeværelse har bibeholdt de originale, snedkererede skabe og skuffer, beklædt med finér af oregonpine. Garagen, som er beliggende på en lille høj ud mod vejen, fremtræder i samspil med hovedhuset som en japansk havepavillon med facader af hvide eternitplader, dekoreret med sortbejdsede lister og et pyramidialt tag, der ligesom huset er dækket af sort eternitskifer.

Huset fremtræder forholdsvis vel vedligeholdt, dog er skifertaget dækket af grønalger p.g.a. skyggen fra havens store løvtræer. Området er omfattet af lokalplan, som imidlertid ikke udpeger bebyggelsen som bevaringsværdig eller indeholder et forbud mod nedrivning af denne.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links