Søllerød har bevaret kernen af sit oprindelige miljø med kirke, kirkegård, præstegård, kro og herskabelige landsteder omkring gadekæret. Præstegårdens fredede, stråtækte bindingsværk er resterne af et større anlæg fra først i 1700-tallet. Præstegården er ombygget gentagne gange, første gang i 1794 og senest i 1993. Kirkegården på den stejle søbred omslutter nu både præstegård og kirke.

Side om side med kirke og præstegård ligger også Søllerød Kro med årstallet 1677 for bevillingen anført på facaden. Bevillingen gav ret til et »lidet Krohold for de Rejsende og Lusterende«, en ret, flere generationer af sognepræster hævdede, om end det blev påstået, at præsten Poul Schultz, der var præst 1711‑30, udskød gudstjenesten, for at bønderne kunne sidde des længere i kroen.

Videre læsning

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Præstegårde