Rudersdal Kommune er sammenfaldende med Rudersdal Provsti i Helsingør Stift. 73,3 % er medlemmer af folkekirken, hvilket er under landsgennemsnittet på 75,9 % (2017). Provstiet er opstået ved sammenlægning i 2007 og udgøres af syv sogne, syv pastorater, syv menighedsråd og 17 sognepræster.

De kirkelige vækkelser kom sent til området. Der var dog enkelte forsamlinger i Trørød og flere forsøg på en indremissionsk vækkelse, som lægprædikanten Jens Larsen stod i spidsen for. Indre Mission slog først for alvor rod i Birkerød i 1900-tallet, og foreningen har stadig en aktiv forsamling i byen i missionshuset Ansgar. Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige virkede midt i 1850’erne i området mellem Blovstrød og Birkerød. Den grundtvigianske pædagog Johan Mantzius åbnede i 1868 en kostskole for drenge. Kostskolen blev i 1920 overtaget af staten og fortsatte som statsskole og amtsgymnasium. I 2007 blev den selvejende og fik navnet Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole.

Bistrup Sogn mellem Birkerød og Farum er et af landets bedste eksempler på en aktiv kirkebygningsmenighed, der rejste kirke og dertilhørende bygninger som præste- og sognegård på eget initiativ i årene 1962‑67.

I 1942 flyttede et benediktinerkloster, benævnt Vor Frue Kloster, fra København til Høsterkøb. I Bistrup Sogn var Den Hellige Families Kirke indrettet på Nordvanggård (indviet 1962). Kirken var indtil lukningen i 2013 sognekirke for den katolske menighed i Birkerød og tilknyttet det på gården beliggende kloster for søstrene af det dyrebare blod. Klosteret har siden 2017 ligget i Holte.

Syvendedagsadventisterne har en aktiv menighed og kirke i Nærum, ligesom både adventistspejderne og den danske afdeling af kirkens internationale nødhjælpsorganisation, ADRA, har hovedkontorer i Nærum.

Der er to vejkrucifikser i Rudersdal Kommune.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Rudersdal Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Religion og trossamfund