Voldum Kirke er en kirke i Voldum, Favrskov Kommune, godt 9 km sydøst for Randers.

Voldum Kirke, der lå under herregården Clausholm, blev stort set nyopført i 1606 af Peder Brahe og hustruen Margrethe Gøye samt svigersønnen Otte Marsvin som erstatning for en ældre kirke fra 1100-tallet. Materialet er røde munkesten i krydsskifte, men rester af middelalderkirken er bevaret i form af det sengotiske våbenhus samt dele af murene i skibets vestende. Kirken består af jævnbredt kor og skib samt tårn i vest. En lang udbygning på østsiden af koret var oprindelig kirkelade, men blev senere indrettet til først hospital og siden ligkapel. Kirkens indre præges af det barokke pragtinventar. Altertavlen, der blev skænket af Hans Friis i 1678, synes at have relation til den kendte billedskærer Peder Koldings værksted. Den samtidige, rigt udskårne døbefont af træ har en enestående fod med en ring af engle.

Videre læsning

Læs mere om Kirker i Favrskov Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kirker