Herregården Wedellsborgs usædvanlige trefløjede hovedbygning viser hele bygningens historie. Fra den første del af hovedbygningen, kaldet mellemfløjen, fra ca. år 1500, der er placeret på et ældre voldsted, til østfløjen fra slutningen af 1500-tallet og endelig udvidelsen af vestfløjen. Hele det fredede anlæg blev stærkt ombygget i hhv. 1706 og 1920.
.

Wedellsborg ligger på halvøen Iversnæs i en stor landskabelig park, hvorigennem vejen snor sig fra det gamle porthus til hovedbygningen. En halv kilometer mod sydøst ligger avlsgården fra omkring 1880. Hovedbygningen, hvis fløje danner en karakteristisk Z-form, repræsenterer en lang bygningsudvikling fra det middelalderlige stenhus i midterfløjen, over ombygninger i barokstil i slutningen af 1600-tallet til den nyeste vestfløj, der blev tilføjet som stald i 1817, men i 1920 blev ombygget til gæstefløj.

Herregården kendes så tidligt som i 1295, hvor den var i slægten Litles eje. På dette tidspunkt lå den i landsbyen Husby, før den i 1300-tallet kom til sin nuværende placering. Herefter var Wedellsborg, dengang kaldet Iversnæs, bl.a. hos slægterne Skinkel, Gyldenstierne og Lindenov, indtil senere greve og lensbesidder Wilhelm Friedrich Wedell i 1666 blev ejer. Han satte på flere måder præg på herregården. Han oprettede grevskabet Wedellsborg i 1672, opkøbte jord og gennemførte store ombygninger. Han stiftede dog også betydelig gæld, hvilket længe prægede Wedellsborg, og først i midten af 1800-tallet oplevedes en økonomisk opblomstring.

Gennem ægteskabet mellem lensgreve Julius Carl Hannibal Wedell og komtesse Inger Krag-Juel-Vind-Frijs, der arvede herregården Frijsenborg i 1923, blev de to storgodser forenet, og udgør stadig i dag et af landets største godser. Den nuværende ejer, Bendt Wedell, er en direkte efterkommer af grevskabets stifter.

Videre læsning

Læs mere om Voldsteder og herregårde i Middelfart Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder