Ågård var i århundreder slægten Gyldenstiernes stamgård og hovedsæde. Den første kendte ejer af Ågård er Erik Nielsen Gyldenstierne, der i 1355 blev dømt til at afgive en række gårde til kong Valdemar Atterdag efter at have deltaget i de jyske stormænds oprør mod kongen. Ågård forblev i Gyldenstierne-slægtens eje de følgende tre århundreder. I 1441 førte de nordjyske bønders utilfredshed til et oprør. Ågård blev angrebet og nedbrændt, men genopført som et senmiddelalderligt herregårdsanlæg. I forbindelse med nedbrændingen brændte Niels Pedersen Gyldenstiernes store arkiv på Ågård.

Et trefløjet bindingsværksanlæg opførtes i 1700-tallet, og dette anlæg indgår i den nuværende grundmurede hovedbygning, der er et resultat af en gennemgribende ombygning i 1860’erne, hvor husets tre fløje ligeledes fik rødt tegltag. Hovedbygningen er senest restaureret 1961-63 ved arkitekt Allan Nilsson.

Videre læsning

Læs mere om Herregårde og voldsteder i Jammerbugt Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder

Eksterne links