Hovedbygningen til den fredede herregård Åkær fik sit nuværende udseende som en trefløjet barokbygning i 1722. Symmetrien understreges af den gennemgående gavlkvist med frontispice i midten. Fra hovedgården løber en allé mod vest.
.

Åkær, der ligger mellem Odder og Horsens Fjord i det åbne landskab i ådalen langs Åkær Å, kendes fra midten af 1300-tallet og var fra 1398 under Aarhus bispestol. I 1398 købte Aarhusbispen Bo Mogensen Lang gården Åkær, der i senmiddelalderen blev bispernes herregård i Hads Herred, og snart blev Åkær et meget stort bispelen, som bestod af flere hundrede fæstegårde. Efter Reformationen i 1536 overgik Åkær sammen med kirkens øvrige gods i kommunen til kronen, og Åkær blev således oprettet som kongeligt len.

Efter Karl Gustavkrigene 1657‑60 måtte danske adelige afstå gods i den tabte skånske provins, og som kompensation fik rigsdrost Joachim Gersdorff Åkær Len af kronen. Han døde i 1661, og i stedet delte hans arvinger Åkærs jord. Åkær blev i 1697 købt af den borgerlige justitsråd Bendix Lassen, hvis enke og søn under navnet de Lasson i 1731 blev adlet, ligesom mange borgerlige godsejere i perioden.

Åkær blev i 1783 overtaget af C.T.F. Lüttichau, der var en fremtrædende modstander af periodens landboreformer og, som følge deraf, forlod landet og solgte Åkær i 1793. Efterfølgende havde gården i en periode skiftende ejere, og det meste bøndergods blev frasolgt. I 1857 købte Peter Johannes Neergaard Åkær. Herregården blev i familiens eje indtil 1993, hvor Johan Koed-Jørgensen købte den på tvangsauktion.

Åkærs trefløjede enetages hovedbygning i bindingsværk med gennemgående kvist er resultatet af en omfattende modernisering fra 1722. Bygningerne står på en høj kampestenskælder, der rummer resterne af et tidligere kongeligt jagtslot og senere lensresidens. Den gule avlsgård med trappegavle er opført i 1990’erne.

Åkær har i dag et betragteligt jordtilliggende og drives som land- og skovbrug samt jagt- og boligudlejning.

Videre læsning

Læs mere om herregårde og voldsteder i Odder Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder