Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
171290
Sted- og lokalitetsnummer
140703-58
Anlæg
Ødekirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1199 e.Kr.)

Original fredningstekst

Kirketomt ved Kirkedal. Tomt af en nedbrudt kirke. Det areal af størrelse og beliggenhed som vist med rød streg på medfølgende kort, hvor de nu jorddækkede fundamenter findes, må i henhold hertil ikke uden tilladelse af nationalmuseet og naturfredningsnævnet forandres ved udgravning eller tilførsel af sten, fyld eller deslige, bebygges, beplantes eller behandles på anden måde end mark- jordens almindelige brug gør nødvendig.

Undersøgelseshistorie

1150
Diverse sagsbehandling - Uspecificeret institution
1949
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1963
Registrering via historisk dokumentation - Uspecificeret institution
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links