Faktaboks

Kommune
Vesthimmerlands Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
140845
Sted- og lokalitetsnummer
120710-89
Anlæg
Ødekirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Ødekirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Aale kirketomt Kirketomten består af et firkantet areal ca. 50 x 50-60 m, hvorpå den nedlagte Aale kirke har ligget. Det fredede areals udstrækning og placering fremgår af vedlagte kortskitse. Det fredede areal er under almindelig landbrugsmæssig drift. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes eller beska- diges på nogen måde ved gravning, beplantning eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig landbrugsmæssig drift på arealet er tilladt i samme omfang som hidtil, forudsat der ikke anvendes jordbundsløsnere eller foretages anden form for dyb jordbearbejdning.

Undersøgelseshistorie

1913
Museal udgravning - Aalborg Historiske Museum
1961
Registrering via historisk dokumentation - Uspecificeret institution
1978
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links