1966 formidlingsskilt ved kirkens tørvevolde. Set fra S.
.
1962 oversigt. Set fra SV.
.
Skitse, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Næstved Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
382612
Sted- og lokalitetsnummer
050204-3
Anlæg
Ødekirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Ødekirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Brønd, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Grøft (afvanding), Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Børesø Ødekirke De jorddækkede rester af Bøgesø Kirke og kirkegård. På overfladen ses store mængder af middelalderlige teglsten. Ødekirken er beliggende på et trekantet, udyrket areal, som i sin helhed er omfattet af fredningen. Arealet ligger i en spids af ejendommen op til Bøgesø landsby og måler 55 m i NS-lig retning og 45 m i ØV-lig retning.

Undersøgelseshistorie

1551
Registrering via historisk dokumentation
1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa en lav Høining findes røde Mursten og Skeletter. Her har ligget en Kirke.
1955
Registrering via historisk dokumentation - Uspecificeret institution
1998
Planlagt byggeri/anlæg - Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat
1998
Dyrkning/land- og skovbrug - Næstved Museum
1999
Museal prøvegravning - Næstved Museum
2000
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Næstved Museum
2002
Privat detektorbrug - Næstved Museum
2002
Danefæ indsendt af lokalmuseum - Næstved Museum
2002
Privat detektorbrug - Næstved MuseumFund af to mønter.
2002
Danefæ indsendt af lokalmuseum - Næstved Museum
2002
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2003
Danefæ erklæring ved Nationalmuseet - Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og MedaillesamlingFP 6599 1. Sandsynligvis Erik Menved (1286-1319), Slesvig, MB 510 (y2). 2. Christoffer II (1319-32), Roskilde, MB 570 (y12).
2003
Danefæ erklæring ved Nationalmuseet - Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og MedaillesamlingFP 6598 Sverige, Johann III, fyrk, 1585?
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sydøstdanmark

Brønd

Brønd, boret eller udgravet hul i jorden beregnet til opsamling og udnyttelse af fx vand eller gas- og olieforekomster. Se også artesisk vand, boreplatform og grundvand. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links