1969 randstene i ØNØ, tilsyneladende er kun den nordlige th er jordfast. Set fra ØSØ.
.
1970 kammer. Set fra SSV.
.
1972 oversigt. Set fra N.
.

Faktaboks

Kommune
Næstved Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
392617
Sted- og lokalitetsnummer
050211-4
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Rest af langdysse, 11 m lang øst-vest og 9,5 m bred. 8 randsten er bevaret: 2 i syd, 2 i vest og 4 i nord. De er alle væltet i mere eller mindre grad, bortset fra en af stenene i østgavlen og den østligste i nordsiden. Af det øst-vest orienterede rektangulære kammer står to endesten og den sydlige sidesten på plads. Højen er mellem kammer og vestgavl bevaret til en højde af ca. 3/4 m. Øst og nordøst for kammeret er kun det nederste af højen bevaret. Højens forgravede og ujævne overflade samt en del mindre kløvede sten i vestlige højfod er formentlig spor af, at højen har indgået i et haveanlæg med et større træ midt mellem kammer og vestgavl.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLavt og ikke langt fra en Mose findes en ualmindelig regemæssig bygget Langdysse med meget store Sten og endnu ret vel bevaret. Længderetning nøiagtig: Øst-Vest, 34 Fod lang, 21 Fod bred, af Randstenene ere adskillige borttagne, nogle omstyrtede, den midterste Randsten mod Vest er særlig høi og smukt formet. Meget lav Jordhøi, forstyrret, da Dyssen ligger i en Have og er beplantet. Lille Gravkiste, 3 lige høie Sidesten, udgravet og atter fyldt med Jord. Dæksten og 1 Sidesten mangler.
1876
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1936
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHele Østenden fjærnet ind til Kammeret, og Resten af Dyssen er ødelagt af Haveanlæg.
2006
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2014
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkLanghøj med rest af kammer. Bevaret længde ca. 11 m, bredde ca. 9 m, højde ca. 0,5 m. Kammer omtrent midt i højning. Kammer af to bæresten i hhv. syd og øst og orienteret Ø-V med en lille streg til VSV-ØNØ. Hele den vestlige halvdel omdannet til haveanlæg for mange år siden, omdannelsen består af et ca. 75 cm høj stenomsat jordhøj. Synlige randsten: S 2, V 2 og N 2. En stor del af anlægget er forstyrret i gammel tid inkl. selve langhøjen, randstene og kammer.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links