Faktaboks

Kommune
Nyborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
381725
Sted- og lokalitetsnummer
090618-24
Anlæg
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Umatr. vej, bro nr. 212-0006, Ørbæk by. Ørbæk bro - hvælvet kvadrestensbro. Facaderne er 4 m brede og 3,1 m høje. Løbet er 11 m langt, 2,8 m bredt og 2 m højt målt fra toppunktet i hvælvingen til underkanten af nederste skifte. De vinkelstillede brofæster indsnævrer løbet ved slug og afgang. De 2 gelæn- dere består af 4 lodrette jernrør forbundet ved 4 vandrette jernrør. Fredningen omfatter hele brokonstruktionen undtagen vejbelægningen.

Undersøgelseshistorie

1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVejbro, 3,0 x 6,0 x 17,0 m., over Ørbækken i Ørbæk By. N/S-orienteret. Brohvælv nærmest i kurvehanksprofil, indvendig (i hele broens bredde) sat af tilhugne kvadre, tilsyneladende med islæt af rå og kløvet kamp, hvilende på et toskiftet fundament af fint tilhugne, svære kvadre, hvoraf det nederste har form af en ca. 5 cm. fremspringende sokkel, langs hvilken der på åløbets bund i begge sider er udlagt en række svære, tætliggende flade sten til sikring af sokkelfoden mod undergravning. Brofacader og -vanger er dækket af fint tilhugne facadekvadre. Tæt ud for broens Ø-facade ligger en formodet røroverføring indkapslet i beton, ca. 1 m. over åløbet. Denne forudsættes tilladt. Se foto. I højdemålet er ikke medregnet det m. høje galvaniserede jernrækværk.
1986
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningØrbækbro - Hvælvet kvadrestensbro. Facaderne er 4 m brede og 3,1 m høje. Løbet er 11 m langt, 2,8 m bredt og 2 m højt målt fra toppunktet i hvælvingen til underkanten af nederste skifte. De vinkelstillede brofæster indsnævrer løbet ved slug og afgang. De 2 gelændere består af 4 lodrette jernrør forbundet ved 4 vandrette jernrør. Fredningen omfatter hele brokonstruktionen undtagen vejbelægningen. [Umatrikuleret vej, bro nr. 212-0006].
1986
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1987
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links