Faktaboks

Kommune
Nyborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
381817
Sted- og lokalitetsnummer
090618-23
Anlæg
Bro, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Umatrikuleret vej, bro nr. 710-22/508, Ørbæklunde hovedgård, Ørbæk og Svindinge by. Lundebro - hvælvet kvadrestensbro. Facaderne er 7 m brede og 4,5 m høje. Løbet er 18 m langt, 4,5 m bredt og 3,2 m højt målt fra toppunktet i hvælvingen til underkanten af nederste skifte. De vinkelstillede brofæster indsnævrer åløbet ved slug og afgang. De 2 ge- lændere består af hver 5 råt tilhuggede granitplanker forbundet med et jern- rør. I facaden over sluget er indhugget: 1 8 C VII 0 6 (tegning på blåt kort). I facaden over afgangen er indhugget: L U N D E B R O Fredningen omfatter hele brokonstruktionen undtagen vejbelægningen.

Undersøgelseshistorie

1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBro opført af tilhugne granitsten med et stort gennemløb. Frontpartiet i begge ender er vingeformet, sat af smukt tilhugne granitkvadre sat i 11 synlige skifter, med et halvt afrundet profilskifte foroven. Fugerne er fyldt ud med cementmasse. Broens frontpartier der vender henholdsvis mod NV og SØ er ens bygget. Øverst på den SØ-lige front ses indhugget l u n d e b r o. På den modsatte gavl ses indhugget CII 1806. Broens underløb består af en stor stensat hvælving, hvorpå i ny tid pålagt en forskalling af cement. Broens frontpartier måler inden for "vingerne" 4,7 m. Fra den afrundede profils overkant og til åens overflade er der 3,8 m. Broens tværmål ind over vejen fra front til front er 17,2 m. Ind over broen fører en amtsvej med autoværn på siderne. Der er endvidere opsat 5 hvidkalkede granitsten i hver side inden for autoværnet ved broens fronter. Overgivet til Niels H. Jessen som fredningssag.
1986
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningLundebro - Hvælvet kvadrestensbro. Facaderne er 7 m brede og 4,5 m høje. Løbet er 18 m langt, 4,5 m bredt og 3,2 m højt målt fra toppunktet i hvælvingen til underkanten af nederste skifte. De vinkelstillede brofæster indsnævrer åløbet ved slug og afgang. De 2 gelændere består hver af 5 råt tilhuggede granitplanker forbundet med et jernrør. I facaden over sluget er indhugget: 18 C VII 06 I facaden over afgangen er indhugget: LUNDEBRO Fredningen omfatter hele brokonstruktionen undtagen vejbelægningen. [Umatrikuleret vej, bro nr. 710-22/508].
1986
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1987
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links