Faktaboks

Kommune
Nyborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
381814
Sted- og lokalitetsnummer
090110-30
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldsted Et i en skrænt ved Kongshøj å ved en vinkelformet grav afskå- ret voldsted, begrænset mod nord af et lille engdrag ved åen. Den uregelmæssigt firkantede borgbankes sydl. langside er ca. 18 m, den nordl. 23,5 m, den østl. smalside måler ca. 15 m og den vestl. ca. 11. Højden er ca. 3-3,5 m over søndre gravbund, og banken er beskadiget ved en dyb indgravning fra vest. Den borgbanken i syd og til dels i øst og vest fra den naturli- ge skrænt adskillende gravs bredde er foroven ca. 14,5 m, og det ved graven i skrænten fremkomne grundsnit måler i øst-vest foroven 28 m, i nord-syd ca. 15 m. Fredningen omfatter borgbanken, grav og gravs sider samt en til gravens bredde svarende jordstrimmel på de sider (nord og til dels øst og vest), hvor kunstig grav mangler.

Undersøgelseshistorie

1918
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1943
Registrering via historisk dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldsted. Voldstedet forefandtes som nævnt i fredningsbeskrivelsen. Dog var dette tilgroet med såvel unge som gamle løvtræer. . Mål: ingen oplysninger om mål. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links