Fortidsminde set mod øst
.
Fortidsminde set mod nord
.
Herredstegninger
.

Faktaboks

Kommune
Nyborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
38181
Sted- og lokalitetsnummer
090110-16
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 8/11 1906 (A/S Kongshøjs Ferskvandsfiskeri) Dyssekammer af 4 bæresten, 1 dæksten. 1 m jord omkring kammeret er medindbefattet i fredningen.

Undersøgelseshistorie

1906
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1906
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStordysse på høj, liggende i ager. Tilgroet. Består af 4 bæresten og en stor dæksten der dækker over hele kammeret. Kammeret er orienteret VNV-ØSØ. 2 bæresten i norl. side og i mod S. Indgang mod Ø. I kammerets ende mod V, står der en stor bæresten. I den sydlige side ses et åbent hul, hvori tidl. må have stået en bæresten. Kammeret måler i længden 2,3 m og 2,0 m i bredden. Ved kammerets åbning i øst er afstanden mellem bærestenene 1,3 m. Selve dyssekammeret rager ca. 2,5 m op over den 1,8 m store høj, heraf er dækstenens højde 1,6 m. Dækstenens top er delvis nedbrudt med afsprængninger og revner, ant. foraårsaget af vejrliget. . ** Seværdighedsforklaring ** Smukt beliggende i landskabet på en højning, 50 m fra vej. Bevoksning: 1985: Græs og Løvkrat
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links