Fortidsmindets top, set fra nord, med ældre nedgravningshul
.
Rundhøj set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Nyborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
381821
Sted- og lokalitetsnummer
090112-15
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 28 x 1,5 m. I gammel bevoksning. Spor af gamle udgravningsfelter. I cen- trum er der en gammel nedgravning, der er ca. 30 cm dyb og måler ca. 3,5 m i diameter. I den nordøstlige del af højen er der en gammel nedgravning, der er ca. 1 m bred og ca. 4 m lang.

Undersøgelseshistorie

1933
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1933
Museal besigtigelse - Svendborg Museum
1934
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1935
Museal udgravning - Fyns StiftsmuseumHelweg Mikkelsen besøgte stedet i 1935 og gravede i højen af flere omgange. Ved privat gravning i højen var fremkommet 2-3 stenlægninger med brændte ben, bl.a. en større tresidet (grav A). Ved Mikkelsens undersøgelser fandtes yderligere 1 samling sten med brændte ben, 1 større stendynge (grav B) samt stendynge med urne (grav I).Muligvis er det sidstnævnte urne, som fra Helweg Mikkelsens samling indgik i stiftmuseets samlinger 1941, B 1388.
1935
Privat udgravning - Fyns Stiftsmuseum
1986
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Museal besigtigelse - Fyns StiftsmuseumRegistrering af højens tilstand og baggrundshistorier om udgravningen i 1935.
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1987
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj, 28 x 1,5 m. I gammel bevoksning. Spor af gamle udgravningsfelter. I centrum er der en gammel nedgravning, der er ca. 30 cm dyb og måler ca. 3,5 m i diameter. I den nordøstlige del af højen er der en gammel nedgravning, der er ca. 1 m bred og ca. 4 m lang.
1999
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske Centralregister
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links