Faktaboks

Kommune
Nyborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
381818
Sted- og lokalitetsnummer
090110-40
Anlæg
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Røde Mølle bro Broen, der opført af tilhugne granitsten i 4 skifter, har 3 gennemløb, der er ca. 5,25 m lange og ca. 2 m brede. De 2 mid- terpiller er ca. 0,60 m brede. Hvert af gennemløbene er dækket af udkløvede granitstensplanker, der er ca. 20-30 cm høje. Her- over er lagt tilhugne kampesten. Gennemløbenes frie højde over bunden er ca. 2 m. Fra broens facader udgår i alle 4 hjørner udadskrånende fløjmure, der er opført af 3 skifter tilhugne granitsten. Vejbanen over broen er asfalteret. Vejen flankeres i hver side af 2 runde granitsten, der bærer et ældre lavt rødmalet jern- rækværk. Langs vejkanten er opsat endnu et nyere rækværk, op- ført af jerndragere. Den samlede brokonstruktion måler i bredden ca. 11 m. Frednin- gen omfatter broen og det ældre jernrækværk, hvorimod vejbanen og det nyere rækværk ikke er omfattet af fredningen. Broen er beliggende på off. bivej nr. 601. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres, om- bygges eller beskadiges på nogen måde. Henlæggelse af jord, sten og affald i åløbet under broen må ikke finde sted. Almin- delig vedligeholdelse er tilladt.

Undersøgelseshistorie

1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRøde mølle bro. Broen forefandtes fuldstændig som ved fredningsbeskrivelsen fra 1981.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBro
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links