Faktaboks

Kommune
Nyborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
381815
Sted- og lokalitetsnummer
090110-20
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldsted En cirkelrund, kegleformet, stejl høj, i hvis lille topflade (diameter ca. 8,5 m) der findes en lille omtrent 1 m dyb for- dybning og hvis fod omgives af en smal tør grav og uden om den af en i cirkel løbende ringvold, hvis diameter, regnet fra midthøjens centrum til voldens ryg, gennemsnitlig er 19 m. Mod vest slutter sig til dette anlæg en ydre grav og en ydre cir- kelsegmentformet vold af lignende dimensioner, hvis ryg er 10-11 m uden for indervoldens, og mod øst findes en tilsvarende yder- grav og ydervold af lignende dimensioner, ved hvis østside der løber en tredie yderste grav. Det fredlyste areal måler i øst-vest 73 m, i nord-syd 40 m. Mod nord begrænses det af en sti, der omtrent følger faldet ned mod Kongshøj å, mod syd grænser det til ejendommens ikke markerede skel mod den Glorup gods tilhørende mose, matr.nr.70. For fredningen er af nationalmuseets 2. afd. betalt 200 - to hundre- de - kroner.

Undersøgelseshistorie

1915
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1916
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldstedet forefandtes som nævnt i fredningsbeskrivelsen. Dog tilgroet med træer. . Mål: Ingen oplysninger om mål. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links