Ørslev Kirkelade ligger på Ørslevvej 134 i Vordingborg Kommune. Bygningen er fredet.

Beskrivelse

Kirkeladen ligger i sammenhæng med Ørslev Kirke og kirkegård, og indgår som en del af kirkemuren. Kirkeladen er grundmuret i et mønster af munkesten, sandsten og teglsten. Muren står i blank mur på den sydlige del af østsiden og på nordgavlen, mens de resterende mure er rødkalkede. Soklen er af kampesten, der er synlige på vestsiden og på de to gavle. Muren er afsluttet af en muret gesims, og taget er et heltag tækket med strå og mønning med kragetræer. I tagryggen sidder en skorsten i blank mur med en bred sokkel. Nordgavlens murværk er det mest detaljerede med savsnitsbånd og forskellige blændingsfelter i gavltrekanten. Sydgavlens gavltrekant er beklædt med brunmalede brædder. Kirkeladen har flere ældre, opsprossede vinduer i varierende størrelser. På hver af langsiderne sidder to nyere døre. Alt træværk er grønmalet, på nær en dør som er sort. Invendigt er laden indrettet med møderum, toilet, et mindre køkken og et fyrrum. De fleste overflader er ældre delvist med trægulve, hvidmalede vægge af marksten, bræddelofter med synlige bjælker, og flere fyldingsdøre. Enkelte overflader er nyere så som klinkegulve og et par forsatsruder.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi for Ørslev Kirkelade knytter sig til ladens tætte placering på kirken, sammenbygningen med kirkemuren, samt den ens materialeholdning der findes overalt i anlægget omkring kirken. Kirkeladen udgør kirkegårdens sydvestlige hjørne, hvor vestsiden er en forlængelse af den del af kirkemuren, hvor den store hovedport sidder. Dermed er kirkeladen en vigtig del af det syn man får ved ankomsten til kirken.

Kulturhistorisk værdi

Ørslev Kirkelade udgør sammen med Ørslev kirke et velbevaret kulturmiljø, hvor de visuelle og fysiske relationer mellem alle elementer i kirkes anlæg er intakte. Kirkeladen er et traditionelt og særdeles velbevaret eksempel på en middelalderbygning af kampesten og munkesten. Den delvist overkalkede mur tyder på, at muren har været ommuret så mange gange, at mønsteret af sandstensbånd til sidst er forsvundet. Ommuringer ses også på nordgavlens vestlige del. I denne gavl sidder ligeledes en mindre lem, der tyder på, at loftet en gang har været anvendt til kornloft.

Arkitektonisk værdi

De arkitektoniske værdier for Øster Egesborg Kirkelade knytter sig til bygningens velproportionerede form. De arkitektoniske værdier knyttet sig særligt til det enkle formsprog og materialevalg, hvor de rødkalkede dele af ladens murværk spiller sammen med kirkemuren, mens de murstykker der står i blank mur, forbinder bygningen visuelt med kirken. De delvis overkalkede murstykker fremhæver de bevarede mønstrede dele med sandsten, blændinger og savsnit. Nordgavlen har flest detaljer og viser sig tydelig som frontgavl i sammenspillet med kirketårnets udsmykninger. Indvendigt findes de arkitektoniske værdier i de tykke mure, der danner dybe vinduesnicher i kirkeladens rum. De øvrige overflader, med kalkede markstensvægge og bræddelofter med synlige loftsbjælker, er med til at give en stoflighed til rummene, der harmonerer med det ydre.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links