Østerhedevej 8
.

Østerhedevej 8 ligger på Østerhedevej 8 i Tønder Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Østerhedevej 8 knytter sig i det ydre til det velbevarede, traditionelle og solrette længehus opført i røde teglsten og med halvvalmet stråtag. Mod nordvest et tilføjet en vinkelbygning, hvorfor Østerhedevej 8 fremstår med tre gavle. Murankre på østgavlen danner årstallet 1720, som vidner om beboelseslængens opførelsesår, og murankre på nordgavlen indikerer, at vinkelbygningen er opført i 1762. Den kulturhistoriske værdi ved Østerhedevej 8 knytter sig endvidere til den særlige bygningskonstruktion, der omfatter bindingsværk kombineret med grundmur. Østerhedevej 8 har bevaret denne konstruktionsform med en tagbærende stolpekonstruktion, der til dels er beskyttet af foranstående mure. I den nordvendte gavls øverste del er en forkeluge flankeret af to hvide blændinger i murværket. Blændingerne er begge forsynet med en dobbeltbue, der hviler på en lille konsol, hvilket er en blændingsdekoration, der også kendes andre steder på Rømø.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Østerhedevej 8 knytter sig til ejendommens solitære beliggenhed, let tilbagetrukket fra den bugtede og grusbelagte Østerhedevej tæt på naturområdet midt på Rømø. Hertil kommer beboelseslængens solrette placering. Murværket er opført i de for egnen traditionelle røde teglsten, der varierer i farven fra lys rød til mørk brun, lagt i krydsforbandt. Ejendommen er stråtækket med halvvalmede gavle og en nyere skorsten. Over hoveddøren er et arkengab, og der er pigstensbelægning langs alle facader. Længehuset er den ældste del af ejendommen og dens sydvendte facade er velproportioneret og helstøbt med en taktfast facadekomposition. Den arkitektoniske værdi ved længens sydvendte facade knytter sig desuden til de bevarede, hvidmalede vinduer uden hjørnebåndsbeslag samt til den markante, grønmalede hoveddør med hvid staffering, trekantet overvindue og hvid pudsindramning, som indrammes af et gråt, pudset felt, hvori der på hver side af døren er en søjlelignende, hvidkalket dekoration. Det glatpudsede felt afsluttes for oven af en lille firkant, hvori årstallet 1906 kan anes under den hvide farve. Længens langsider er opført med en tagbærende stolpekonstruktion, der dels har fremstået som bindingsværk og dels har været skjult bag beskyttende teglstensmure. I længens nordside er bevaret et stykke af bindingsværkets tagrem samt tre stolper. Vinkelbygningens østside har ligeledes bevaret tagrem og tre stolper, men fremstår ellers i røde teglsten. Vinkelbygningens vestvendte side er opført i grundmur af røde teglsten og har hvidmalede staldvinduer af støbejern. Den arkitektoniske værdi ved Østerhedevej 8 knytter sig desuden til ejendommens gavle, der alle er opført i grundmur af røde teglsten. Både den østvendte og den nordvendte gavl er dekoreret, idet bjælkelagsniveauet er markeret med en savsnitfrise og et enkelt bånd i formsten. Murværket er i begge gavle afsluttet med strømskifter oppe under stråtaget. I den østvendte gavl er i det øverste gavlfelt to små hvidmalede støbejernsvinduer samt et nyere hvidmalet, torammet og småsprosset vindue, hvor forkelugen oprindeligt var. I det nederste gavlfelt er et torammet, småsprosset vindue samt et påmalet, tilsvarende vindue i et blændet murhul, hvorved der er opnået symmetri og balance i facaden. I den nordvendte gavls øverste del er en forkeluge flankeret af to hvide blændinger i murværket. Blændingerne er begge forsynet med en dobbeltbue, der hviler på en lille konsol.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links