Politistationen i Ridderstræde i det centrale Aarhus er hovedstation for Østjyllands Politi, som er en af de 12 politikredse, der blev dannet med den politi- og domstolsreform, der trådte i kraft d. 1. januar 2007. Begrundelsen for at reducere 54 politikredse til 12 var at skabe mere effektive enheder.

Østjyllands Politi havde i 2018 ca. 1.100 ansatte og dækkede et område med over 580.000 indbyggere. Kredsen rummer ud over Aarhus seks andre kommuner: Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Odder og Samsø. Efter politireformen er der i Aarhus Kommune blevet lukket tre lokale politistationer i hhv. Brabrand, Hasle og Viby.

I 2019 åbnede en ny station – Aarhus Vest – på Karen Blixens Boulevard 7 i Gellerup. Den nye afdeling af Østjyllands Politi får hermed omkring 40 ansatte i et nyt kommunalt kontorhus, Blixens, som skal rumme op mod 1.000 kommunale medarbejdere fra bl.a. magistratsafdelingen for Teknik og Miljø. Bygningen af huset er en del af helhedsplanen for Gellerup.

Politikredsen omfatter to retskredse: Retten i Randers og Retten i Aarhus. Sidstnævnte omfatter ud over Aarhus også Odder og Samsø Kommuner.

Videre læsning

Læs mere om Offentlig administration, uddannelse samt sundheds- og socialvæsen

Læs videre om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked