Danske lønmodtagere kender de tre bogstaver ATP fra deres lønseddel. De står for Arbejdsmarkedets Tillægspension, der ved lov i 1964 blev vedtaget som en tvungen pensionsopsparing. Bidraget fastsættes af arbejdsmarkedets parter i forbindelse med overenskomstforhandlingerne, og det betales med to tredjedele af arbejdsgiverne og en tredjedel af arbejdstagerne. Men ATP er også navnet på den virksomhed, der har til opgave at opkræve, administrere, investere og udbetale de mange milliarder.

ATP Koncernen beskæftigede i 2017 ca. 2.800 medarbejdere, hvoraf de ca. 1.400 arbejdede i hovedsædet i Hillerød. Herudover er der centre i Frederikshavn, Holstebro, Haderslev, Vordingborg og Lillerød og kontorer i London og New York. Med en pensionsformue på over 750 mia. kr. (2017) hører ATP til blandt Europas største pensionsselskaber. ATP har over fem millioner medlemmer og opkrævede 9,7 mia. kr. i 2017 og udbetalte samme år 16,1 mia. kr. i tillægspension til lidt over 1 mio. pensionister.

ATP løser også en lang række opgaver for staten, kommunerne og arbejdsmarkedets parter. Det gælder bl.a. Udbetaling Danmark, som står for udbetaling af folkepension, førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge, familieydelser, fleksydelse, delpension, efterlevelses- og begravelseshjælp samt internationale sygesikringssager. Med i administrationsporteføljen er også Lønmodtagernes Garantifond (LG) og Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Endelig servicerer ATP også en række pensionskasser.

Videre læsning

Læs mere om forskning, rådgivning og forretningsservice i Hillerød Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked