Den østlige del af Aalborg rummer Aalborg Portlands 150 ha store kridtgrav, hvor der hele året døgnet rundt hentes kridt til cementproduktionen. Foreløbig har fabrikken tilladelse til at fortsætte udvindingen til 2052.
.

Cement og Aalborg er uløseligt forbundet med virksomheden Aalborg Portland A/S. Dens rødder går helt tilbage til 1889, da F.L. Smidth & Co. opførte cementfabrikken i Rørdal ved Aalborg. Her var der god adgang til råmaterialerne kridt og ler og til transport ad søvejen. Navnet Portland skyldes ligheden med bygningssten fra Portland i England.

FLS-koncernen ejede Aalborg Portland helt frem til 2004, hvor man solgte til den italienske koncern Cementir Holding, der siden har investeret i udvidelser og yderligere internationalisering.

Aalborg Portland Holding A/S beskæftiger i dag ca. 2.900 medarbejdere, heraf 720 i Danmark. Ud over i Aalborg producerer koncernen cement i Belgien, Egypten, Kina, Malaysia, Tyrkiet og USA. Som den eneste producent af cement i Danmark er Aalborg Portland A/S markedsledende inden for grå cement i Danmark og samtidig verdens største eksportør af hvid cement. Virksomheden leverer cement til ca. 70 markeder verden over. Ud over produktion af grå og hvid cement har koncernen også andre selvstændige forretningsområder. Det gælder bl.a. Unicon A/S, der producerer færdigbeton.

Cementproduktion kræver store mængder energi og råstoffer. For at reducere energiforbruget benyttes bl.a. affald fra industrien og spildevandsslam fra Rebild og Aalborg Kommuner, som bliver tørret til granulat, der benyttes som CO2- neutralt brændstof i cementproduktionen. Den ikkebrændbare del af slammet, flyveaske og afsvovlningsgips, som er restprodukter fra kraftværker, udnyttes som råstof i produktionen af cement. Virksomhedens overskudsvarme sendes ud i det aalborgensiske fjernvarmenet, hvor den kan opvarme ca. 24.000 private boliger.

Videre læsning

Læs mere om Erhverv og arbejdsmarked i Aalborg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked