Algade 32, Sæby
.

Algade 32, Sæby ligger på Algade 32 i Frederikshavn Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Forhuset er opført i 1822 til én familie, mens baghuset på den gang tolv fag er opført ca. 1824. Dog beskrives det i 1837 kun på otte fag, og er derfor blevet forkortet i disse år. I 1872 blev Algade 32 købt af to brødre, som delte forhus, baghus og have mellem sig, og dermed skete der en ændring af forhusets grundplan, så der nu kunne bo to familier. Først i 1997 blev huset igen indrettet til én familie og den oprindelige grundplan blev i den forbindelse delvist genskabt. Tilbygningen er opført ca. 1889.

Beskrivelse

Bygningen ligger på en smal gade blandt andre af Sæbys ældre bygninger. Bag forhuset ligger parallelt et baghus opført i bindingsværk, der ikke er omfattet af fredningen, samt en langstrakt have. Huset, der i en etage, er grundmuret med sort opstolpet bindingsværk i vestgavlens øverste del, og med en muret tilbygning midt på gårdsiden. Bygningen står på en sorttjæret kampestenssokkel, murværket er gulkalket med har hvidkalkede detaljer. Ved facadens hjørner og omkring døren findes murede, glatte lisener, der går over i et muret bånd under en sparrenkopgesims. Taget er et heltag, der er afvalmet i vestgavlen, og i rygningen findes en sortstenspibe med sokkel og krave samt i tagfladen enkelte nyere tagvinduer. Bygningens hoveddør findes i facadens midterste fag og udgøres af en detaljeret, udskåret fyldingsdør med et overvindue. I gavlen på gårdsidens tilbygning findes en nyere dør. Vinduerne er alle torammede, hvoraf flere er ældre og enkelte er udført i kopi. Alt træværk er malet rødt og bleggult. Indvendigt er en tidligere grundplan delvist bevaret, ligeledes findes ældre døre med beslag og greb. Køkken og bad fremstår med nyere overflader ligesom de fleste gulve er skiftet til nyere trægulve. I stueetagen findes stuerne mod gaden mens køkken og bad ligger mod gårdsiden. Tagetagen er indrettet med nyere værelser. Trappen findes i forbindelse med entreen.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi knytter sig til bygningens placering i det historiske miljø i Sæby, hvor den indgår naturligt i gadeforløbet. Endvidere knytter værdien sig til sammenhængen med baghuset, som er en velbevaret bindingsværkslænge, der sammen med forhuset danner et lille privat gårdrum. I kontrast hertil ligger husets store have, på den anden side af baghuset, som et usædvanligt langstrakt åbent rum.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi for forhuset, Algade 32, knytter sig til bygningens enkle formsprog, der indskriver sig i Sæbys oprindelige bygningstyper hvor brugen af indfarvede kalkmørtler er en tradition. Tillige kan man i bygningens grundplan, aflæse at det lille byhus engang har været bolig for to familier. De bevarede bygningselementer som fyldingsdøre, gennemgående vindueskarme, smedejernsbeslag på hoveddøren og skorsten midt i bygningen vidner ligeledes om, at dette er en af Sæbys ældre bygninger.

Arkitektonisk værdi

Forhusets arkitektoniske værdi knyttes til facadens symmetriske opbygning og dennes detaljering, der skaber relief i murfladen. Tillige tilskrives værdi til hoveddøren med de mange udskårne detaljer, der fremhæves yderligere ved farvesammensætning af rød og bleggul. Dette gælder ligeledes de røde vindueskarme og lysegule vinduesrammer, der ved de skiftende farver kommer til at fremstå lette.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links