Figur. Befolkningsudviklingen i Allingåbro 1921‑2017.
.

Allingåbro opstod ved herregården Gammel Estrups enge. Byen er et resultat af Næringsloven af 1857, landevejen, der blev anlagt 1857‑58, samt jernbanen Randers-Ryomgård, der åbnede i 1876 med station ved broen over åen.

Der var intet byggeri på stedet før 1865, da to købmænd fra Randers oprettede en handelsplads med et pakhus. Der kom hotel i 1876 og fra 1887 håndværker- og borgerforening, som oprettede Teknisk Skole i 1888, fra 1894 i egen bygning. Blandt de større virksomheder var Anton Nielsens Maskinfabrik (oprettet 1878) og Adolph Nielsens Kransefabrik (oprettet 1898). I 1894 flyttede Vejlbys markedsplads til Allingåbro. Der kom privat mejeri i 1897. I 1906 blev der etableret bank og elværk, sidstnævnte blev dog nedlagt i 1916 efter tilslutning til Randers Elværk.

Fra 1878 var der flere privatskoler, da den kommunale skolegang indtil 1910 foregik i Vejlby.

Den 24. oktober 1921 oversvømmede en stormflod dele af Allingåbro og fjernede 100 m banedæmning. Allingåbro var ved at blive en driftig by. Fra 974 indbyggere i 1930 voksede den til 1.312 i 1960, hvilket var 85 % af Vejlby Sogns indbyggertal. Allingåbro udvidede sig mod øst, og i 1960’erne voksede den sammen med Vejlby.

I 1921 blev den private Allingåbro Realskole oprettet. Da kommuneskolen i 1959 fik ny bygning, blev realskolen lagt derunder. Handelsskolen blev oprettet i 1926 og fik lokaler hos Teknisk Skole, der i 1924 fik ny skolebygning.

Allingaabro Andelsmejeri eksisterede 1930‑66 og Allingaabro Andels-Svineslagteri 1931‑74.

Efter Besættelsen var der i en periode tyske flygtninge i missionshuset.

Randers Amts Børneværnsforening oprettede i 1952 Børnehjemmet Granbakken. Allingåbro Plejehjem blev indviet i 1966 for legatmidler fra I.P. Farsøht. Fra 1997 har det været kommunalt plejehjem med navnet Plejecenter Farsøhthus.

I 1970 blev Allingåbro hovedby i Rougsø Kommune; byen havde da 1.385 indbyggere. Byen voksede uden om Vejlby, hvor der kom erhvervsområde.

Børnehjemmet Granbakken blev i 1974 omdannet til institution for psykisk handicappede unge.

Jernbanens persontransport blev nedlagt i 1971, mens godstransporten fortsatte indtil 1993.

Siden 2003 har byen været vært for den årlige Allingåbro Motor Festival

Videre læsning

Læs mere om Allingåbro

Læs også om

Se alle artikler om Byhistorie

Eksterne links