Det centrale Allingåbro, 2017. Byen ligger omkring den øst-vestgående Hovedgaden. Den tidligere stationsbygning på Hovedgaden 4 ved Jernbanegade betjente 1876‑1971 Randers-Ryomgård-banen. I dag anvendes de gamle skinner og tracé til rekreative aktiviteter. Mod nordøst ligger Vejlby Kirke; den markerer den gamle landsby Vejlby, der med årene voksede sammen med stationsbyen Allingåbro.
.

Allingåbro har en befolkning på 1.831 og et areal på 167 ha. og ligger ca. 18 km øst for Randers og 2 km nord for landevejen mellem Randers og Grenaa. Byen ligger på hævet havbund fra Littorinahavet ved Alling Å og umiddelbart øst for den delvis tørlagte Grund Fjord. Åen, der har givet navn til byen, passerer gennem det marine forland, der er dannet siden stenalderen for ca. 8.000 år siden. Det omgivende småbakkede morænelandskab ligger hævet over det marine forland. Det 15 m høje Rævbjerg er en del af den skrænt, der blev dannet, da Littorinahavet gennemskar Djursland fra Grund Fjord via Kolindsund til Grenaa. Byens ældste del ligger lavt i forhold til åens vandstand.

Allingåbro har en langstrakt form i øst-vestlig retning, der er afgrænset mod syd af jernbanen og mod nord af lavtliggende, fugtige arealer. Før jernbanen Randers-Ryomgård blev sat i drift i 1876, var der ingen by. Stationen blev anlagt ved åen, og herfra er der ca. 1 km til Vejlby. Efterhånden som erhvervslivet blomstrede, og befolkningstallet steg, udviklede bebyggelsen sig mod øst, og de to områder voksede sammen.

Byen er udviklet under industrialiseringen omkring år 1900 og rummede oplandsservice og -handel sammen med landbrugsorienteret industri. Handelslivet er lokaliseret i Hovedgaden i byens vestlige del ved stationen og hotellet, mens to industriområder, adskilt af en golfbane, findes mod nordøst langs Hovedgaden og dens fortsættelse i Nordkystvejen. Allingåbro var kommunalt center i Rougsø Kommune 1970‑2007, og rådhuset lå i byen. Bygningen er nu den ene af Norddjurs’ tre administrationsbygninger og er sæde for miljø- og kulturforvaltningerne. Nærheden til Randers indebærer en del pendling dertil. Trafikken gennem byen blev i 1960’erne aflastet ved omfartsvejen Nordkystvejen, men for høj hastighed af tung trafik gennem Hovedgaden har ført til anlæg af cykelstier og farthæmmende foranstaltninger.

Betydning af bynavnet Allingåbro

Det ældst kendte belæg på navnet Allingåbro er fra 1554, hvor formen Allingaa Bro optræder. I en ældre kilde fra *1465 optræder navnet Allingbroe, som sandsynligvis vedrører den samme bro. I senere kilder findes former som Allingaae Broe (1783), og Allingaa Bro (1858). Navnet er sammensat af ånavnet Alling Å og substantivet bro og sigter til den bro over åen, som byen er opstået ved.

Mere om bynavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Norddjurs Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer

Eksterne links