Bang & Olufsen A/S (B&O) er en historie om kvalitet, udvikling og international succes, som er uløseligt knyttet til Struer. Siden etableringen i 1925 har virksomheden begejstret med innovative løsninger til radio, tv og lyd. Ikke mindst designet har gjort virksomheden verdenskendt og berømmet for noget af det smukkeste forbrugerelektronik. The Museum of Modern Art (MoMA) i New York har flere apparater fra B&O i sin permanente udstilling.

Med verdensryet og det store potentiale har også fulgt skuffelser og økonomiske kriser. For at overleve har virksomheden flere gange måttet hente kapital udefra; især efter årtusindskiftet har virksomhedens finansielle præstationer skuffet investorerne.

Etablering på herregården Kvistrup

Kvistværelset på herregården Kvistrup i 1926, umiddelbart inden B&O blev etableret. Yderst til højre ses ingeniør Peter Bang, den iderige medstifter og tekniker. Han blev senere drivkraften bag opbygningen af B&O’s forsknings- og udviklingsafdeling, som fik stor betydning for virksomhedens førende position inden for radiobranchen.

.

Virksomheden blev stiftet i 1925 af to ingeniører fra Århus Teknikum, Peter Bang og Svend Olufsen. De første to år arbejdede stifterne i bygninger under herregården Kvistrup, der ligger syd for Struer, blot få kilometer fra B&O’s nuværende hovedkvarter. Kvistrup var i 1888 blevet overtaget af Peter Olufsen. I middelalderen var herregården klostergods, og efter Reformationen overgik den til adeligt eje ved slægterne Munk og Juul. Peter Olufsen engagerede sig stærkt i landbrugets udvikling, både gennem praktiske projekter og som fremtrædende politiker og repræsentant i landbrugets organisationer. I 1925 lod han sin ene søn, Svend Olufsen, etablere virksomhed i dele af herregårdens bygninger. En anden søn, Aksel Olufsen, overtog i 1935 Kvistrup og fortsatte moderniseringen af driften. Efter hans død drev sønnen Peter Skak Olufsen herregården videre og sad samtidig i mange år i bestyrelsen for B&O. Kvistrup er fortsat et moderne landbrug; det ejes i 2018 af Janus Skak Olufsen, der er fjerde generation på stedet. Den hvidpudsede hovedbygning skyldes en ombygning i apoteker Gustav Adolf Eybers ejertid i perioden 1858‑84.

Radioapparater og stereogrammofoner

Bang & Olufsen A/S opførte sin første lille fabrik i Gimsing (nu en bydel i Struer) i 1927. Struer var gjort til endestation for jernbanen og havde egentlig været tænkt som eksportby rettet mod England. Med B&O’s ankomst endte Struer med mest at blive kendt som hjemby for et af de få danske varemærker inden for elektronikvirksomhed, der er slået igennem på verdensplan.

Virksomhedens produktion var i de tidlige år rettet mod fremstilling af radioapparater i konkurrence med blandt andet hollandske Philips, der drev et datterselskab i København, og en stribe danske radio- og tv-producenter. Efter en schalburgtage i 1945 byggede B&O en ny fabrik og skilte sig snart ud med produktionen af blandt andet en hi-fi-radio i 1948, den første danske FM-radio i 1950, et fjernsynsapparat i 1952 og verdens første stereogrammofon i 1957. Mens de danske konkurrenter lukkede én efter én, satsede B&O på produktudvikling, design og udenlandske markeder og oplevede betydelig vækst. I midten af 1970’erne var B&O Danmarks største producent af radio- og tv-apparater og beskæftigede omkring 2.500 ansatte.

I de første mange år fokuserede B&O udelukkende på det danske marked, som var beskyttet af toldmure, der gjort det svært for udenlandske firmaer at konkurrere. Med Danmarks optagelse i frihandelssamarbejdet EFTA i 1960 skærpedes konkurrencen, og B&O søgte at vinde ind på de udenlandske markeder, hvad var tabt på det indenlandske. I 1960 udgjorde eksporten kun 4,5 % af omsætningen, men allerede to år efter var den nået op på 20 %.

Design til de kræsne

Den ikoniske Beomaster 3000, radio og forstærker i ét, er designet af Jacob Jensen i 1969 og er blandt andre af B&O’s produkter udstillet på The Museum of Modern Art (MoMA) i New York.

.

I 1970’erne slog B&O for alvor igennem internationalt med sit design og en række innovative løsninger til både radio, tv og højttalere, der især appellerede til de kræsne og købedygtige forbrugere. Bag de designløsninger, B&O høstede anerkendelse for verden over, stod især designerne Jacob Jensen og David Lewis.

I forhold til de internationale konkurrenter var B&O en mindre producent, men den havde fundet sin niche som et internationalt luksusmærke og nåede i begyndelsen af 1980’erne en eksportandel på tre fjerdedele af omsætningen.

B&O var i 1977 blevet børsnoteret, og det oprindelige familieeje var gradvis blevet afløst af en ejerkreds, der også omfattede flere institutionelle investorer.

Outsourcing og ny kapital

På B&O’s aluminiumsfabrik i Struer er en medarbejder i gang med at overfladekontrollere et emne af aluminium, som har været igennem anodisering, en metode, der øger metallets styrke. Overfladekontrollen består i at se, om farven er i orden, om der er ridser eller pletter på overfladen. Emnet bliver en del af højttaleren på et Beovision Eclipse TV. Aluminiumsfabrikken producerer primært emner til Bang & Olufsens produkter, men også til eksterne kunder.

.

I 1990’erne kom den første krise med store underskud, og der måtte tilføres ny kapital i større omfang. Den hidtidige konkurrent og leverandør, giganten Philips overtog en fjerdedel af aktiekapitalen.

I de kommende år frem til 2008 lykkedes det B&O at få overskud, men finanskrisen ramte også virksomheden, der i de kommende år måtte kæmpe med underskud eller meget små overskud. For at få bedre styr på omkostningerne blev mere og mere af produktionen outsourcet, og man satsede med introduktionen af B&O Play på nye produkter, der spillede sammen med de digitale medier. Samtidig lanceredes nye fjernsyn og nye højttalerløsninger. En særlig satsning var luksuslydsystemer til bilindustrien.

Virksomheden fortsatte imidlertid med at skuffe investorerne og måtte igen på jagt efter ny kapital. B&O valgte i begyndelsen af 2015 at sælge Automotive, deres lukrative afdeling for lydsystemer til bilindustrien, til Harman International for ca. 1,2 mia. kr. Harman har siden 2017 været en del af Samsung, men driver fortsat virksomhed fra Struer.

2017-18 fortsatte B&O med at have indtjeningsproblemer og måtte igen justere fremtidsplanerne.

Struer præges af B&O’s elegante hovedsæde, tegnet af Jan Søndergaard fra KHR Architecture og indviet i 1998, fabriksanlægget ved Hjermvej og den såkaldte B&O-by med parcelhuse til medarbejderne og gader navngivet efter stifterne.

Hovedsædet fra 1998 er blevet berømmet for sit svævende og lette udtryk, der giver associationer til B&O’s design. Bygningen står på betonpiller, så den ser ud til at svæve over terrænet. Facaden er overvejende i blank mur af mørkerøde mursten, men med den ene langside glasbeklædt, hvilket skaber en glidende overgang mellem ude og inde. Bygningen er smukt placeret i landskabet ved Struer, og der er fine udkig over naturen. Den blev i 2019 sat til salg, efter at virksomheden havde samlet administration og ledelse ved fabriksanlægget.

Da beskæftigelsen var på sit højeste i 1980’erne, havde koncernen ca. 3.000 medarbejdere. Efter frasalg og outsourcing er medarbejderstaben i 2018 skåret ned til at udgøre knap 1.000 ansatte, heraf 550 i Struer og ca. 200 i Kongens Lyngby.

Trods den ujævne udvikling har B&O haft en helt afgørende betydning for Struer Kommune og har skabt et internationalt orienteret teknologimiljø, der har været afsæt for en række nye virksomheder. Kommunen og erhvervslivet søger at styrke denne udvikling gennem projektet Sound Hub Denmark.

Videre læsning

Læs mere om industrien i Struer Kommune

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked