Oversigt, set fra SV
.
Oversigt, set fra SSØ
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
51351
Sted- og lokalitetsnummer
060405-436
Anlæg
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.nr. 124a: Bautasten, den vestligste af de 4 "Hestestene"; lav udklø- vet sten, 1,6 m bred og 0,95 m høj. Bautasten, den vestlige halvdel af den næstvestligste af de 4 "Hestestene"; den østlige halvdel er på matr. nr. 183a af Østerlarsker. Stenen er 1,85 m høj og 1,3 m bred. I skel. Matr.nr. 183a: Østlige halvdel af den næstvestligste af de 4 "Hestestene"; den vestlige halvdel er på matr.nr. 124a af Øster Larsker. Stenen er 1,85 m høj og 1,30 m bred. Den næstøstligste af de 4 "Hestestene", 1,7 m høj og 0,75 m bred. Den østligste af de 4 "Hestestene", 2,5 m høj og 1,5 m bred.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI Skjellet mellem Gudhjems Udmark og Rodholmsgaards Jord staar lige ude ved den her meget steile og høie Strandkant en stor Bautasten, som kaldes Hestesten og ved Siden af den ligger en omfalden Bautasten. I den senere Tid har man opført en Stengjærde og Hestesten staar nu midt i dette Gjærde, dog paa sin oprindelige Plads.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtida. Bavtasten, den vestligste af de 4 "Hestestene" i Skellet mellem Gudhjem og Ø.Lars. Lav, udkløvet Sten, 1.60 m bred, 0.95 m høj. [Matr.nr.124a]. b. Den vestlige Halvdel af den næstvestligste af de 4 "Hestestene". Den østlige Halvdel staar paa Gudhjem Udmarks Grund. Stenen staar saaledes i Skellet. Den Højde 1.85, Bredde 1.30m. Østlige Halvdel af ovennævnte Sten mærket B [b], hvoraf vestlige Halvdel tilhører Oluf Lundborg, Rodholms Gaard. c. Den næstøstligste af de 4 "Hestestene". Bavtasten, 1.70 m høj, 0.75 m bred. d. Den østligste af de 4 "Hestestene", 2.50 m høj, 1.50 m bred.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1950
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor5135-1a: Bautasten, 1,6 x 0,95 x 0,5 m. Firkantet basis. Lav, udkløvet sten, front mod NV, fladeside. Hestestenene, omtales i "Med arkæologen DK rundt, Bornholm nr. 14b". 5135-1b: Bautasten, 1,85 x 1,3 x 0,55. Aflang, firkantet basis. Front mod NNV. Spadsersti umiddelbart SØ for stenen. 1b: nordvestligste af stenene. 5135-1c: Bautasten, 1,7 x 0,75 x 0,55 m. Front mod NV. Skråner lidt mod SØ. Spadsersti umiddelbart SØ for stenen. 1c: næstøstligste af stenene. 5135-1d: Bautasten, 2,5 x 2 x 1 x 0,7 m (1,5 m.skema) Front mod V, skråner mod SØ. Stabiliseret med støttesten af cement. 5135-1d såkaldte høst-sten, ny væltet men igen oprejst. Østligste af hestestenene. I gruppe sammen med 5135-1 a-d. Indgår i amtets plejeplan.
2008
Museal besigtigelse - Det Kulturhistoriske CentralregisterDen vestligste af Hestestene indmålt med GPS. Den står definitivt på matr. 183 a af Gudhjem Fiskerleje. Frednr. 51351b.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links