Oversigt - Set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533320
Sted- og lokalitetsnummer
060303-1
Anlæg
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 5333-19, 20, 21. Ejerlav: Nylars Bautasten, 1,75 m høj, stående i skov.

Undersøgelseshistorie

1820
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1820
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRoels Dal. Fra Østgrænsen af Rønne Udmarks Naaletræes Skov og østefter imod Vældensaaen strækker sig et Dalstrøg som kaldes Roels Dal. Paa begge Sider af Dalen er der en lang Række af Oldtidsminder: Høie Røser, Stenringe, Brolægninger og Bautastene [blandt andet sb.1E,1F,1G,1M,1O,1Q,1V,1X,1Y,1Z samt areal sb.186]...
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBautasten, 1,75 m høj, staaende i Skov.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFritstående bautasten, 1,8 x 1,5 x 1 m. I en afstand af 5 m fra stenen er der til alle 4 sider rammet en rafte i - formentlig for at markere en afstand ved en evt. gentilplantning. I birkeskov. Ca. 5 m SØ for bautastenen ses en stenfyldt, kraterlignende fordybning, cirkulær, ca. 2,5 m i dia. ca. 0,5 m dyb og omgivet af en lav "krater-randvold" af sten. Gruben virker opbrudt og er enten en plyndret røse eller -mere sandsynligt - et standsspor efter en fjernet bauta. Se foto. Afsat på opmåling 1:4000 udarbejdet febr.1977 af Fredningsstyrelsen og fredn. planudv. for Bornholms Amt (jævn.53-165). 77 m SV for bautastenen er i et gammelt vejspor udlagt store mængder murbrokker og andet byggeaffald i meterhøje bunker. Udlægningen synes ikke at kunne begrundes med nødvendig reparation af vejsporet, som ser særdeles tørt og fast ud. Byggeaffaldet virker overordentlig skæmmende i det smukke, overdrevsagtige skovområde og bør om muligt helt fjernes - også uden for det af § 53 berørte, ret lille område. N.B.: M.B. har set det 29-5-1986 og finder IKKE, at der kan sskrides ind mod vejtilfyldningen. *** Sagsbehandlerkommentar *** Byggeaffald påtales ikke da det ikke kan ses fra fortidsmindet, og da det i det hele taget er overgroet og ikke meget synligt. Ikke "væsentligt skæmmende for fortidsmindet". ** Seværdighedsforklaring ** Seværdig i samspil med øvrige fortidsminder i området, og for dettes fine, overdrevsagtige vegetation.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links