Oversigt - Set fra SV
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533319
Sted- og lokalitetsnummer
060303-1
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 5333-19, 20, 21. Ejerlav: Nylars Høj, "Rolfshøj", 2 x 17 m. Større sænkning i top. Græsklædt i skov.

Undersøgelseshistorie

1820
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1820
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1878
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRoels Dal. Fra Østgrænsen af Rønne Udmarks Naaletræes Skov og østefter imod Vældensaaen strækker sig et Dalstrøg som kaldes Roels Dal. Paa begge Sider af Dalen er der en lang Række af Oldtidsminder: Høie Røser, Stenringe, Brolægninger og Bautastene [blandt andet sb.1E,1F,1G,1M,1O,1Q,1V,1X,1Y,1Z samt areal sb.186]... Bevoksning: 1985: Græs og Nålekrat/-træer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, "Rolfshøj", 2 x 17 m. Større Sænkning i Top. Græsklædt i Skov.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj ("Rolfshøj") hvis hele top udgøres af en bred, krateragtig fordybning ca. 0,8 m dyb. Ligger i overdrevslignende skovområde på kanten af et plateau og er især i S omgivet af adskillige store sten, af hvilken én erkendtes som skålsten (se særskilt berejserskema) Især disse sydlige omgivelser ville vinde adskilligt ved pleje, der især burde omfatte fjernelse af kvas og udtynding af træer. Afsat på opmåling 1:4000 udarbejdet febr.1977 af Fredningsstyrelsen og Fredningsplanudvalget for Bornholms Amt (jour.F 53-165). Der synes at være uoverensstemmelse mellem højens position hhv. på 4 cm kort og på nævnte opmåling, hvor sidstnævnte dog synes mest overensstemmende med virkeligheden. På 4-cm kortet bør afsætningen derfor rykkes 30-40 m mod NV i forhold til den trykte signatur. ** Seværdighedsforklaring ** Evt. seværdig i samspil med øvrige fortidsminder i området. Bevoksning: 1985: Græs og Nålekrat/-træer
2000
Museal besigtigelse - Bornholms Museum
2002
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links