Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
533420
Sted- og lokalitetsnummer
060205-30
Anlæg
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fælles kort for 5334-20, 63a. Tingl.: 1/9 1892, gdr. Jens Kofoed Jensen. Diplom Afmærkn.: MS 1920, overlærer Tryde. En bautasten (den eneste tilbageværende af en hel bautastens- gruppe); rager ca. 2,3 m op over jordoverfladen.

Undersøgelseshistorie

1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDer har her paa den steile Skrænt ud imod Havet staaet 10-12 store smukke Bautastene. Den forrige Eier af Skadegaarden har taget de fleste til Grundmur i Bygninger. To ere endnu tilbage, den ene er styrtet ned i Stranden - den anden ligger halv omfalden.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid1 Bavtasten, 7' 6". F.M. 1/9-1892. Som Dekl. [[Rager ca. 2,35 m. op over jordfladen.]] [jvf. journ. 688/66].
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStor bautasten stående gemt i slåenkrat øverst på tilgroet kystskrænt oven for havn. Tilgængelig herfra, eller fra hotelhave i Ø. Kunne frilægges, således at den var synlig på klintens kant og ville derved blive ganske flot, evt. få landskabelig virkning set fra S. Et såre hæsligt pissoir er opført umiddelbart nedenfor klinten, ca. 20 m i luftlinie fra bautastenen. Det består af en vinkelbygget, ca. 1,5 m høj, primitiv skærm af delvis flossede bølgeacrylplader smækket op på et skelet af affaldbrædder (foto :09)
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links