Oversigt uden landmålerstok, set fra SSØ
.
Oversigt, set fra SSØ
.
Oversigt, set fra NNV
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533419
Sted- og lokalitetsnummer
060205-24
Anlæg
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 5334:19. Opretstående bautasten. Stenen er 0,6 m lang, 0,35 m bred og 1,2 m høj.

Undersøgelseshistorie

1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLidt vestlig fra Læs-Aaens Udløb har der i en øde Sandmark i Oldtiden været en vistnok temmelig stor Gravplads. Sandmarken hæver sig høitm op over den Dal gjennem hvilken Læs Aaen søger sit Udløb. Stormene have i Tidens Løb givet denne Mark et helt andet Udseende end det oprindelige, thi enkelte Steder er der ved Sandflugt dannnet store Fordybninger, og andre Steder store Ophobninger, og derved er Graavpladsen bleven aldeles forstyrret og ødelagt. Af de Oplysninger, jeg har kunnet indsamle paa Stedet, synes at fremgaa, at der paa dette Sted er fundet Oldsager fra alle Perioder i Oldtiden, men da der aldrig er bleven indsendt Oldsager fra dette Sted, saa har Stedet hidtil været ganske ubekjendt. Det kan imidlertid paavises, at der her er fundet [jvf. sb.nr. 24A-B]:... Bautastene.- Der har endvidere her staaet en hel Del Bautastene, af hvilke de fleste nu ere bortslæbte, saa at kun 3 vare tilbage og disse vare næsten helt omfaldne. De to lod jeg genopreise - den 3die var for stor og blev foreløbig liggende...
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn staaende Bavtasten, 1.40 m høj, noget af Toppen afslaaet. En væltet Bavtasten, 1.90 m l. 0.95 m br. Stenene findes paa en Bakke "Bly-Kulle", nær Havet.
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidGammel fredningstekst tinglyst 19/2 1944: En stående bautasten, 1,4 m høj, noget af toppen afslået. En væltet bautasten, 1,9 m lang og 0,95 m bred. Stenene findes på en bakke "Blykulle" nær havet.
1985
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDen SYDLIGE af to bautasten omfattet af samme frewdningsnummer og sb.nr. 1,4 x 0,7 x 0,4 m. Stenen står 7,5 m. SØ for den anden. Ca. 50 m S for stenene er opført et (sommer) hus i træ uden at der ses at være givet dispensation hertil. Den NORDLIGE af to bautasten omfattet af samme frednings -og sb-nr. Står 7,5 m NV for den anden sten. I fredningsteksten beskrives stenen som "væltet". Nu står den oprejst, uden at det af påtegninger på blå kort fremgår HVEM der har rejst, eller HVORNÅR. Ca. 50 m S for stenene er opført et (ssommer)hus af træ. Dispensation synes ikke at være givet hertil. ses på 4 cm kortet fra 1974-1975
2008
Museal besigtigelse - Det Kulturhistoriske CentralregisterDen største af de 3 bautasten i en lille "kedel" i bakken. Jvf. sbnr 319 og 320.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2016
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiOpretstående bautasten. 1,2 meter høj, noget af toppen er afslået. Rektangulært tværsnit 60x35 cm, bredsiderne NØ-SV.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links