Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
533490
Sted- og lokalitetsnummer
060205-300
Anlæg
Mølledæmning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tinglyst på matr.nr. 42d Åker med følgende tekst: Vandmølleanlæg ved Læså ca. 400 m V for Skadegård. Stort og markant anlæg bestående af en 3-4 m høj og ca. 80 m lang, langsgående dæmning, som har skilt åen i to løb. Det vestligste, møllerenden, er i dag vandførende. På åens vestside udfor dæmningens afslutning ligger en bygning, som har været møllerbolig. Selve møllen med hjul og kværn har stået 5 m fra husets NØ-hjørne. Kun en stensætning er bevaret. Et stykke ovenfor findes en Ø-V gående dæmning, som er ca. 30 m lang, 6-8 m bred og op til 2,5 m høj. Hvor åen deler sig, findes en betonsluse med stigbord. I sideløbet er opbygget en stenspærring med fald på ca. 1,5 m. Nedenfor denne, på åens østside findes en anden langsgående ca. 55 m lang lav jord-dæmning. Øst om denne et nu udtørret løb.

Undersøgelseshistorie

2007
Diverse sagsbehandling - KUAS, FortidsminderLokaliteten mgl. data.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiOmfattende spor af stort mølleanlæg i form af dæmninger på tværs og på langs af vandløbet samt stemmeværker og omløb. Stor stenbygget dæmning i østløbet.

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Mølledæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links