Oversigt 503428 er den midterste af de tre, set fra SV
.
Oversigt, set fra SSV
.
Bautasten lok1
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
503428
Sted- og lokalitetsnummer
060107-1
Anlæg
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

3 bautasten på Stammershalde. 2 står tæt sammen, den tredie 4 m SØ herfor. Den østlige hælder mod NØ, den midterste mod SV og den vestlige står lige. I lyngmark. 2008: Stenene har fået nyt frednr: 503427, 503428, 503429

Undersøgelseshistorie

1819
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1819
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn Mængde toppede Kuller, hvoraf dog maaske nogle ere dannede ved Menneskehaand. Yderst paa Halden staa 3 Bautastene i en Række fra Nord til Syd, den sydlige er 3 1/2 Alen høj, hældende mod Øst, de to andre staa tæt sammen, den ene 3 Alen høj, hældende mod Vest, den anden lige og omtr. 2 1/2 Alen høj. De ere omgivne af en oval Kreds af smaa lignende Stene. Omtales i Landinspekteur N.Lunds "Beskrivelse af Mindesmærker og Oldsager" i Bornholms Vester- og Nørreherred, samt af Amtmand Vedel i "Den ældre Jernalders Begravelser paa Bornholm", S.178.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid3 Bautasten paa Stammershalde. 2 staar tæt sammen, den tredie 4 m SØ herfor. Den østlige hælder mod NØ, den midterste mod SV og den vestlige staar lige. I Lyngmark. [Jvf.j.nr.1264 om arealfredn.].
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1951
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidBesigtigelse i forbindelse med udgravn. af sb.2A-D.
1988
Diverse sagsbehandling - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorOmtinglysning af 5034a, sbnr. 1 med 3 bautasten. Nu splittet op i 3 fredningsnumre: 503427-29. Sbnr. 1 er nu den nordligste af de 3 sten = fredningsnr. 503428. 2,15 m høj, 0,9 m bred og 0,45 m tyk. Firkantet base, toppen tilspidset.
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links