Oversigt, set fra SSV
.
Oversigt 503429 står til venstre, set fra SSV
.
Stammershalle lok 160
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
503429
Sted- og lokalitetsnummer
060107-160
Anlæg
Bautasten, Jernalder (dateret 375 e.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

3 bautasten på Stammershalde. 2 står tæt sammen, den tredie 4 m SØ herfor. Den østlige hælder mod NØ, den midterste mod SV og den vestlige står lige. I lyngmark. 2008: Stenene har fået nyt frednr: 503427, 503428, 503429

Undersøgelseshistorie

1989
Diverse sagsbehandling - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorOmtinglysning af sbnr. 1 : frednr: 5034a, nu opsplittet i 3 numre: 503427, 503428 og 503429. Den vestligste af de 3 bautasten, 1,3 m høj, 0,55 m bred og tyk. Firkantet base. Står tæt V for sbnr.1, 503428.
2008
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske Centralregister
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links