Oversigt d. 14-11-2013
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
523516
Sted- og lokalitetsnummer
060406-119
Anlæg
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

En indhegnet femsidet plads, "Louiselund", omgivet af et stengærde og omfattende 6367 kvm. Herpå 51 bautastene, alle stående. NMI: 1 MS burde opstilles ved indgangslågen, 1 evt. på om- rådets midte ved den store midtsten. Fr.nr. 5235:16 "Louiselund". En af en stengærde indhegnet femsidet Sb.nr. 119 plads, omfattende 6367 m2. Herpå 56 bautasten, hvis indbyrdes placering fremgår af vedlagte tinglysningskalke. Fr.nr. 5235:31 Bautasten, 1,45 m høj. Rektangulær, tilspidset mod top, Løbe-nr. 1 0,4 x 0,8 x 0,9 m. Fr.nr. 5235:32 Bautasten, 2 m høj. Trekantet ved basis, 0,7 x 0,7 Løbe-nr. 2 x 0,8 m. Fr.nr. 5235:33 Bautasten, 0,9 m høj. Flad, rektangulær basis, 0,4 Løbe-nr. 3 x 1,2 m. Fr.nr. 5235:34 Bautasten, 0,5 m høj. Spids top, firkantet basis, 0,3 Løbe-nr. 4 x 0,4 m. Fr.nr. 5235:35 Bautasten, 2,3 m høj. 0,5 x 1 m. Løbe-nr. 5 Fr.nr. 5235:36 Bautasten, 1,8 m høj. Flad basis, 0,2 x 0,3 x 1,7 m. Løbe-nr. 6 På stenens SV side ses mindst 16 skåltegn. Sat i fundament af 0, 0,2 m store sten. Fr.nr. 5235:37 Bautasten, 1,8 m høj, 0,5 x 0,6 m bred. Løbe-nr. 7 Fr.nr. 5235:38 Bautasten, 1,5 m høj. Trekantet basis, 0,5 x 0,7 Løbe-nr. 8 x 0,9 m. Ved foden ses 5, ca. 0,2 m store, sten. Fr.nr. 5235:39 Bautasten, 1,8 m høj. Firkantet basis, 0,6 x 0,9 m. Løbe-nr. 9 Fr.nr. 5235:40 Bautasten, 2,3 m høj. Firkantet basis, 0,4 x 0,5 m. Løbe-nr. 10 Ved foden ses et par mindre sten. Fr.nr. 5235:41 Bautasten, 0,9 m høj. Afslået i toppen. Basis firkantet, Løbe-nr. 11 0,4 x 0,7 m. Ved foden ses 2 mindre sten. Fr.nr. 5235:42 Bautasten, 2,9 m høj. Spids top. Trekantet basis, 0,6 Løbe-nr. 12 x 0,8 m, afslået. Ved foden ses 5 mindre sten. Fr.nr. 5235:43 Bautasten, 1,4 m høj. Firsidet, noget trapezformet, Løbe-nr. 13 0,4 x 0,5 x 0,5 x 0,6 m. Ved foden 2 mindre sten. Fr.nr. 5235:44 Bautasten, 0,7 m høj. Toppen afbrudt. Skarpkantet. Løbe-nr. 14 Basis trapezformet, 0,4 x 0,5 x 0,7 x 0,7. 3 mindre sten ses ved Fr.nr. 5235:45 Bautasten, 1,5 m høj. Afrundet top. Basis fladt Løbe-nr. 15 kvadratisk, 0,3 x 0,9 m. ved foden ses 4 mindre sten. Fr.nr. 5235:46 Bautasten, 1,3 m høj. Afslået. Basis trapezformet, Løbe-nr. 16 0,3 x 0,4 x 0,4 x 0,6 m. Ved foden ses 4 mindre sten. Fr.nr. 5235:47 Bautasten, 1,4 m høj. Nærmest firsidet, 0,3 x 0,4 x 0,4 Løbe-nr. 17 x 0,7 m. Ved foden ses 6 mindre sten. Fr.nr. 5235:48 Bautasten, 2,2 m høj. Firsidet basis, 0,4 x 0,7 m. Løbe-nr. 18 Fr.nr. 5235:49 Bautasten, 1,7 m høj. Trekantet, med afrundet top. Løbe-nr. 19 Basis 0,4 x 0,9 m. Ved foden ses 3 mindre sten. Fr.nr. 5235:50 Bautasten, 1,5 m høj. Firsidet, trapezformet. Løbe-nr. 20 Ved basis 0,5 x 0,6 x 0,5 x 0,7 m. Ved foden ses 7 mindre sten. Fr.nr. 5235:51 Bautasten, 2,5 m høj. Tresidet med tilspidset top, Løbe-nr. 21 bredere ved basis, 0,7 x 1 m. Fr.nr. 5235:52 Bautasten, 1,1 m høj. Kantet og afslået. Firsidet, Løbe-nr. 22 0,3 x 0,4 x 0,8 m. Fr.nr. 5235:53 Bautasten, 1,8 m høj. Tilspidset mod top. Basis firsidet, Løbe-nr. 23 rektangulær, 0,4 x 0,5 x 0,8 m. Ved foden ses 3 mindre sten. Fr.nr. 5235:54 Bautasten, 2,4 m høj. Spids top, tresidet basis, 0,5 x 1,1 Løbe-nr. 24 x 1,1 m. Ved foden ses 7 mindre sten. Fr.nr. 5235:55 Bautasten, 1,3 m høj. Spids mod top. Basis bred, Løbe-nr. 25 rektangulær, 0,3 x 0,4 x 0,8 x 0,9 m. Ved basis ses en lille, st sten samt 1 mindre sten i jordoverfladen. Fr.nr. 5235:56 Bautasten, 1,2 m høj. Toppen femsidet. Basis nærmest Løbe-nr. 26 firsidet, 0,4 x 0,4 x 0,8 x 1,1 m. Fr.nr. 5235:57 Bautasten, 1,2 m høj. firsidet trapezformet, 0,4 x 0,5 m. Løbe-nr. 27 Ved foden ses 1 mindre sten. Fr.nr. 5235:58 Bautasten, 0,8 m høj. Tresidet. Afrundet spids i top. Løbe-nr. 28 Ved basis 0,4 x 0,5 x 0,6 m. Fr.nr. 5235:59 Bautasten, 1,1 m høj. Trekantet. Med spids top. Ved Løbe-nr. 29 basis 0,5 x 0,7 x 0,8 m. Fr.nr. 5235:60 Bautasten, 1,6 m høj. Rektangulær, 0,3 x 0,6 m. Ved Løbe-nr. 30 foden ses 4 mindre sten. Fr.nr. 5235:61 Bautasten, 1,5 m høj. Spidser ind mod toppen. Basis Løbe-nr. 31 flad og rektangulær, 0,3 x 0,9 m. Fr.nr. 5235:62 Bautasten, 0,6 m høj. Spids top. Flad, 0,3 x 0,6 m. Løbe-nr. 32 Fr.nr. 5235:63 Bautasten, 1,4 m høj. Rektangulær, 0,3 x 0,4 x 0,6 Løbe-nr. 33 x 0,7 m. Fr.nr. 5235:64 Bautasten, 1,3 m høj. Spidser ind mod toppen. Firsidet, Løbe-nr. 34 0,4 x 0,4 m. Ved foden ses 1 mindre sten. Fr.nr. 5235:65 Bautasten, 1,6 m høj. Trapezformet, 0,4 x 0,6 x 0,4 Løbe-nr. 35 x 0,7 m. Fr.nr. 5235:66 Bautasten, 0,6 m høj. Rombisk, 0,3 x 0,4 x 0,5 x 0,4 m. Løbe-nr. 36 Fr.nr. 5235:67 Bautasten, 1,2 m høj. Afrundet mod toppen. Basis Løbe-nr. 37 rombisk, 0,5 x 0,5 x 0,5 x 0,6 m. Fr.nr. 5235:68 Bautasten, 1 m høj. Toppen afslået. Nærmest Løbe-nr. 38 trapezformet, 0,3 x 0,3 x 0,3 x 0,4 m. På stenen ses spor af gam sprængningsrille. Ved foden ses 1 mindre sten. Fr.nr. 5235:69 Bautasten, 2,5 m høj. Firkantet, spids, 0,8 x 0,8 m. Løbe-nr. 39 Ved foden ses 5 mindre sten. Fr.nr. 5235:70 Bautasten, 2,1 m høj. Toppen tilspidset. Trekantet med Løbe-nr. 40 flad basis, 0,5 x 1,3 x 0,3 x 1,4 m. Ved foden ses 2 mindre sten Fr.nr. 5235:71 Bautasten, 0,9 m høj. Toppen afslået. Trapezformet, 0,4 Løbe-nr. 41 x 0,4 x 0,4 x 0,5 m. Ved foden ses 3 mindre sten. Fr.nr. 5235:72 Bautasten, 0,9 m høj. Nærmest firkantet, 0,4 x 0,7 m. Løbe-nr. 42 Fr.nr. 5235:73 Bautasten, 1,2 m høj. Afrundet top. Firsidet. Ved basis Løbe-nr. 43 0,4 x 0,5 m. Ved foden ses 2 mindre sten. Fr.nr. 5235:74 Bautasten, 1,8 m høj. Spids top. Ellipseformet basis, Løbe-nr. 44 0,6 x 0,7 m. Fr.nr. 5235:75 Bautasten, 1,4 m høj. spids top. Rektangulær. Ved Løbe-nr. 45 basis 0,3 x 0,6 m. Ved foden ses 1 mindre sten. Fr.nr. 5235:76

Undersøgelseshistorie

1851
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 5235:16, Status: A
1870
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Louisenlund", fredet af H.M.Kong Frederik den Syvende, see Traps "Beskr.af Bornholm",S. 54. - Der findes nu omtrent 50, tildeels beskadigede eller omstyrtede, Bautastene, men tidligere skal der have været mange flere. Adskillige ældre Folk ville i deres Barndom (nu for en 40-50 Aar siden [1820-30]) have seet en Runesteen sammesteds, omtr. i Midten af Lunden, dog noget henimod Nordsiden, denne har jeg eftersøgt med megen Flid, men uden Resultat. - Muligen er Sagnet foranlediget af, at der henimod Nordvesthjørnet findes en Bautasteen med to lange Streger paa den fladeste Side, der synes indhugne ved Kunst, næsten som om de kunde være bestemte til ramme for en Runeindskrift. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer
1879
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidAngaaende Bautastenene i Louise Lund kan bemærkes at de omfaldne Stene i denne Lund nu ere blevne gjenopreiste. Paa en af disse Bautastene - den bredeste men tillige tyndeste - er der skaalformede Fordybninger - dog kun nogle faa. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn af et Stengærde indhegnet femsidet Plads, omfattende 6367 m2 Herpaa 50 ]51[ Bavtasten, alle rejste. 1 MS burde opstilles ved Indgangslaagen, 1 evt. paa Omraadets Midte ved den store Midtsten. [Tingl. 26/11-1951].
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Louiselund". Det forsøgtes at identificere de enkelte bautasten ud fra Johs. Brøndsteds skitseplan fra 1926. Imidlertid kan kun en del af stenene identificeres utvetydigt herudfra, idet planen - for så vidt angår de tættere koncentrationer af sten - er behæftet med stor unøjagtighed, ligesom nogle sten (vurderet ud fra planen) synes at mangle. Området bør derfor nyopmåles v/5. kontor og stenene nynummereres og beskrives. Det kunne dog med sikkerhed konstateres, at flere sten er helt eller delvis væltet. Det gælder således stenene nr. (Brøndsteds nummerering) 48, 4 (nylig væltet, med jordklumper endnu på sokkelen) og nr. 11 (?). Det er uvust, om stenene er væltet ved hærværk eller ved egen kraft, fx. tøbrud. De nyligt væltede sten bør rejses igen. På S-siden af sten nr. 4 sås 9 skåltegn (foto nr. 18) 27/5-1986: Bør opmåles og detaljebeskrives i forbindelse hermed. M.B. ** Seværdighedsforklaring ** Et af Danmarks fineste, mest overskuelige og lettest tilgængelige exempler på typen "gravplads med bautasten". Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer
1989
Museal restaurering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor10 bautasten blev rettet op eller genrejst og stabiliseret ved foden med en stenpakning. Yderligere 3 bautasten blev stabiliseret med en stenpakning. Se beretning.
1994
Diverse sagsbehandling - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorNy specificeret beskrivelse af de enkelte monumenter (56 stk.) lagt til fredningssagen. Frednr. 5235-16,5235-31 - 86.
1994
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links