Faktaboks

Kommune
Vordingborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
412616
Sted- og lokalitetsnummer
050213-212
Anlæg
Befæstning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vordingborg bygrav Graven består af en ca. 150 m lang og ca. 20-30 m bred sænk- ning (bredest i nord), der er ca. 3 m dyb. Graven er græsklædt i den nordlige halvdel, træ- og buskbevokset i den sydlige del. I det sydøstlige hjørne er en asfalteret sti. Det fredede areal benyttes som have, bortset fra stianlægget. Grænsen for det fredede fortidsminde er vist på vedlagte kort- skitse. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det fredede areal kan iøvrigt benyttes på samme måde som hidtil. Ændring af beskyttelseszone: I forbindelse med fredningen har Fortidsmindeforvaltningen accepteret, at beskyttelseszonen indskrænkes til kun at omfatte: kirkens areal (umatrikuleret kirkegårdsjord), matr.nr. 97 a (Præsteboligen), matr.nr. 95, 96, 97 b, 98 og 99 samt Kirketorvet (umatrikuleret gadejord) samt den del af matr.nr. 169 a (kirkeengen), som ligger inden for 100 m fra voldgraven. Der findes ikke i sagen et brev fra fredningsnævnet om den endelige beslutning om ændring af beskyttelseszonen.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBefæstning
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links