Mindesmærke for udsendte kvinder og mænd efter 1948. Sten sat 5.9.2016
.
2863 oversigt. Set fra SSV.
.

Faktaboks

Kommune
Vordingborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
412614
Sted- og lokalitetsnummer
050213-168
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1199 e.Kr.); Gård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1199 e.Kr.); Herregårdsanlæg/Slot, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 1699 e.Kr.); Bygning, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Møntfund, Middelalder (dateret 1400 e.Kr. - 1499 e.Kr.); Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.); Kapel, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1199 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Mindesmærke, Nyere tid (dateret 2016 e.Kr. - 2016 e.Kr.)

Vordingborg på Sjællands sydkyst var i middelalderen en af Danmarks største borge, hvis ikke den største. Ruinerne af den mægtige borg rejser sig endnu markant på toppen af skrænten bag Vordingborgs idylliske havn, hvorfra der er direkte adgang ud i det farvand, der forbinder Østdanmark med vest, og hvorfra man hurtigt kan stikke mod syd langs Falsters østkyst ned til den sydlige Østersøkyst, der med god vind kan nås på under et halvt døgn. Gåsetårnet knejser majestætisk over de gamle mure og kan ses på lang afstand fra alle verdenshjørner. For mere end 600 år siden, da borgen stod med i alt 9 massive tårne og op til 12 m højre mure, må den have gjort et uudsletteligt indtryk på datidens rejsende! En runesten fra 900-årene er det ældste tegn på en fyrstebolig i Vordingborg, og under borgens rester gemmer sig spor af en kongsgård fra tidlig middelalder. Ca 1160 bygger Valdemar den Store en lille træborg på stedet, der omgives med stenmure lige omkring år 1200 – men den store, pragtfulde borg, hvis ruiner ses i dag blev bygget af Valdemar Atterdag, efter at han havde påført de magtfulde Hansestæder et forsmædeligt nederlag. Gåsetårnets gås skal til evig tid minde herom.

Original fredningstekst

Vordingborg slot Adkomstdokument overdraget kongen 24. dec. 1808

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Herregårdsanlæg/Slot

Herregård, oprindelig en større gård, der tilhørte en herre, dvs. en adelsmand. Senere er betegnelsen herregård også kommet til at dække de større gårde, særlig sædegårde eller hovedgårde, hvorunder der hørte bøndergods. Læs videre her.

Gård

Gård, i nyere tid almindelig betegnelse for et landbrug, der rådede over egen trækkraft, dvs. heste, og hvor beboerne udelukkende var beskæftiget ved jordbruget, i modsætning til hus, hvor dette normalt ikke var tilfældet. Læs videre her.

Møntfund

Skattefund, fund af nedgravede eller bortgemte genstande af guld og sølv eller andre værdier, i Danmark omfattet af lovgivningen om danefæ. Fra tiden ca. 1050-1550 kendes (1999) ca. 330 skattefund fra det nuværende Danmark. Mere end 80% af fundene indeholder mønter, ofte danske – en del af disse fund tillige smykker. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Efterreformatorisk tid

Efterreformatorisk tid starter ved Reformationen i 1536, hvor den evangelisk-lutherske kirke blev indført i Danmark, og den slutter med indførelsen af den enevældige styreform i 1660, hvor det danske rige blev et arvekongedømme. Perioden, der også ofte kaldes Renæssancen, dækker således over en forholdsvis kort tidsperiode. Blandt de beskyttede fortidsminder findes en række borge og voldsteder, men også eksempelvis vejkister, skanser, kapeller og sagnsten. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links