Grafen viser udviklingen i den nuværende Gentofte Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).

.

Ved folketællingen i 1787 var der 1.526 indbyggere i det område, der udgør den nuværende Gentofte Kommune, og som da bestod af et enkelt landsogn. I 1850 var befolkningstallet steget til 3.072 indbyggere med en stigning lidt over landsgennemsnittet. I perioden fra ca. 1880 til 1945 havde de sogne, der i dag udgør den nuværende Gentofte Kommune, en markant tilvækst, bl.a. på grund af tilflytning til nye villaområder i bl.a. Hellerup, Gentofte, Ordrup og Vangede. Kommunens befolkningstal toppede i 1955 med 89.180 indbyggere. Efterfølgende faldt befolkningstallet markant, og i 1990 havde kommunen blot 65.303 indbyggere. Herefter oplevede kommunen igen et stigende befolkningstal, og i 2018 var der 75.803 indbyggere i Gentofte Kommune.

Videre læsning

Læs mere om historie i Gentofte Kommune

Se alle artikler om Befolkningsudvikling