Det centrale Vangede, 2018. Vangede Bygade nord for Nymose førte gennem den gamle landsby; nu dominerer parcelhuse og lavt etagebyggeri området. De fleste er fra mellemkrigstiden, men siden er der sket en vis fortætning. Vangede Kirke fra 1974 skal forbinde det gamle og nye Vangede, mens Helsingørmotorvejen fra samme år udgør en barriere mod Gentofte Sø. Bløde trafikanter kan dog passere den for enden af Skolebakken. Vangede Station, der betjener Farumbanen, ligger på Vangedevej i kortudsnittets sydligste del.

.

Vangede udgør Gentofte Kommunes vestligste del, og området ligger vest for Lyngbyvej. Den svagt bølgede moræneflade i ca. 30 meters højde rummer et varieret landskab med Gammelmose på 20 ha og Nymose, der er lidt mindre og delvis inddraget til boldbaner. I nord ligger den store Mariebjerg Kirkegård og Vintappersø, der dog er halveret af omfattende vejanlæg.

Stednavnets betydning

Navnet Vangede er nævnt første gang i et dokument fra 1300-tallet i formen Wongvethe; i et lidt yngre, dateret 1346, er formen Wangwethæ. Et dokument fra år 1400 har formen Wongwethe, og i 1511 optræder navnet i formen Wongede. I Markbogen 1682 og på Videnskabernes Selskabs originalkort er formen Wangede. Forleddet er substantivet vang »dyrket ager, mark«. Efterleddet er substantivet ved, der i ældre stednavne betyder »skov«. Stednavnet betyder således »skoven ved den dyrkede ager«.

Mere om stednavne i kommunen

Mariebjerg Kirkegård.

.

Videre læsning

Læs mere om byer i Gentofte Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Bydele og byområder