Det centrale Hellerup, 2018, gennemløbes af Strandvejen med gennemgående trafik, handel og service samt beboelse i massive, femetagers karréer fra omkring år 1900. Bag disse ligger eksklusive villaveje og mod vest også institutioner; mod nord finder man Hovedbiblioteket. Lige nord for dette, uden for kortet, ligger Øregaard Museum, der er indrettet i et af de mange landsteder fra den florissante tid. Syd for Hellerup Havn lå Palladiums filmstudier indtil 1971; nu er her sportsklubber. Umiddelbart syd for, uden for kortet, ligger byomdannelsesområdet Tuborg Havn. Hellerup Station, der betjener Kystbanen og Nordbanen, ses i kortudsnittets sydvestlige del.

.

Strandvejen er Hellerups handelsgade, center for serviceydelser og hovedfærdselsåre. Butikslivet er koncentreret i området tættest på København mellem Tuborg Boulevard og frem til Øregårdsparken, hvorefter det langsomt tynder ud.

.

Bydelen Hellerup ligger mellem Øresund og Bernstorffsvej og grænser op til Københavns Kommune. Mellem kysten og Strandvejen ligger en ca. 500 m bred bræmme af hævet littorinahavbund, som vestpå afløses af en svagt stigende moræneflade, der når ca. 30 m ved Lyngbyvej. Bydelen er helt urbaniseret og rummer stort set ingen søer eller skove.

Hovedindgangen til Gentofte Hovedbibliotek, der er tegnet af Henning Larsen og indviet i 1985.
.

Stednavnets betydning

Navnet Hellerup optræder tidligst på Videnskabernes Selskabs originalkort fra 1763 som navn på et landsted. Formen er Hellerup som også i senere kilder, fx Matriklen 1844. Forleddet er slægtsnavnet Heller efter Johan David Heller, der ejede landstedet 1748‑54. Efterleddet -rup er en efterligning og delvis videreførelse af ejendommens tidligere navn, Lokkerup. Navnedannelsen sigter betydningsmæssigt til ejerforholdet.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Gentofte Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Bydele og byområder