Det centrale Ordrup og Charlottenlund, 2018. I nordvest ses et lille stykke af Ordrupvej, der her flankeres af bebyggelse med detailhandel. Ved den lille Ordrup Park ligger bibliotek og sportshal i en bygning fra 2008. Lige syd herfor lå til år 2000 Ordrup Cykelbane, nu bebygget med boliger, men hverken den eller den gamle landsby, der brændte i 1789, røber sig. Jægersborg Allé er områdets anden handelsgade; den fortsætter over S- og Kystbanen ind i Charlottenlund Skov, forbi slottet, der rummede den nationale havforskning frem til 2017, og ned til Øresund ved Charlottenlund Fort og Strandpark.

.

Træning af hest på Klampenborg Galopbane. Galopbanen er placeret i bunden af en tunneldal, der blev dannet under sidste istid. I baggrunden anes de store egetræer i Jægersborg Dyrehave.

.

Ordrup og Charlottenlund ligger mellem Bernstorffsvej-Vilvordevej og Kystbanen og omfatter også Charlottenlund Skov ved Øresund. Terrænet er ret fladt og ligger lavt, ved Ordruphøj når det dog 25 m i højden. Der er flere vandfyldte dødishuller, og langs grænsen til Lyngby-Taarbæk Kommune løber en tunneldal gennem skovene mellem Klampenborg og Kongens Lyngby. I dalens flade bund er Klampenborg Galopbane anlagt på hævet littorinahavbund.

Stednavnenes betydning

Navnet Ordrup er tidligst overleveret *1164‑78 (afskrift ca. 1497) i formen Worethorp. I Roskildebispens Jordebog findes den ældste originalform fra 1370‑80 Ordhorp. I en kilde fra 1498 er formen Ordorp, og fra 1507 kendes bl.a. formerne Aarderop og Oorderop. I markbogen 1682 er formen Orredrup, og på Videnskabernes Selskabs originalkort fra 1763 er formen Ordrup. Forleddet er substantivet ore med betydningen »udmark«. Efterleddet er substantivet torp, der betyder »udflytterbebyggelse«. Navnets betydning er således »udflytterbebyggelsen på udmarken«.

Navnet Charlottenlund optræder tidligst på et håndtegnet kort over København fra 1738 i formen Charlottenlund. Det betegner slottet, hvis tidligere navn var Gyldenlund. I en indberetning fra 1743 veksler formerne Charlottenlund og Charlotten Lund. Videnskabernes Selskabs originalkort fra 1763 har formen Charlotten Lund og Matriklen 1844 formen Charlottenlund. Forleddet er kvindenavnet Charlotte, og efterleddet er substantivet lund. Christian 6. overdrog i 1730 stedet til sin søster Charlotte Amalie og gav slottet navn efter hende. Navnet er en efterligning og delvis videreførelse af slottets tidligere navn.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Gentofte Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Bydele og byområder