Det centrale Dyssegård, 2018. Den ret ensartede udstykning er foretaget omkring 1930, og parcelhusene ligger tæt. Kvarteret gennemskæres af Farumbanen, der frem til 1954 hed Slangerupbanen. Helsingørmotorvejen fra 1974 er anlagt på den gamle Lyngbyvej. Banen betjenes af Dyssegård Station, som ligger umiddelbart nord for den øst-vest-gående Dyssegårdsvej. Langs Gentofte Rende udgør Engstien en grøn forbindelse; ellers er kvarteret ikke ændret meget siden midten af 1900-tallet.
.

Bydelen Dyssegård ligger vest for Lyngbyvej og består af et moræneplateau i ca. 30 meters højde, der gennemskæres af en syd-nord-gående tunneldal. Gennem den afvandes Gentofte Sø, og her ligger Dyssegårdsparken (5 ha), som er bydelens eneste friareal, efter at de vandfyldte lergrave ved det i 1918 nedlagt teglværk er opfyldt.

Stednavnets betydning

Navnet Dyssegård optræder tidligst i formen Dyssegaarden på et udskiftningskort uden år *1765‑66. I folketællingen fra 1767 og på generalstabens målebordsblade 1842‑99 er formen Dyssegaard. Forleddet er en delvis videreførelse af marknavnet Dysse agre, der i markbogen 1682 har formen Dysze agre. Efterleddet er substantivet gård. Navnets betydning er »gården, der ligger ved/på Dysse agre«.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Gentofte Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Bydele og byområder