Det centrale Jægersborg, 2018. Jægersborg Allé kommer helt fra Charlottenlund. I øst adskiller vejen Bernstorff Slotshave og en haveforening; så følger plejecenteret Jægersborghave fra 2014 samt Jægergården, der hørte til Jægersborg Slot og siden blev kaserne, og som efter et salg i 2010 blev omdannet til luksusboliger. Her ligger også hotel- og kursusejendommen Schæffergården. I kortets vestlige halvdel afløses villakvartererne af række- og stokhuse samt af støjende infrastruktur. Syd for S-banen er indrettet en skateboardbane, og mellem motorvejene ses det 45 m høje Jægersborg Vandtårn, der i 2006 blev ombygget til ungdomsboliger.
.

Bydelen Jægersborg er Gentofte Kommunes mest kuperede område, især mod nord, hvor en tunneldal fra Klampenborg til Lyngby Sø afvandes af Enghave Rende. Mellem denne og Klampenborgvej ligger Ermelund med bakker over 40 m, og her findes flere vandfyldte dødishuller, bl.a. Hundesø Mose.

Stednavnets betydning

Navnet Jægersborg er nævnt første gang i kongelige kammerregnskaber fra året 1671 i formen Jegersborg. Det betegner her jagtslottet, hvis tidligere navn var Ibstrup. I Markbogen 1682 er formen Jægers Borgs Hofuid Gaard, og på Videnskabernes Selskabs originalkort fra 1763 er navnet skrevet Iægersborg. Matriklen 1844 har formen Jægersborg. Forleddet er substantivet jæger med sigte til slottets funktion. Efterleddet er substantivet borg, der som led i middelalderlige slots- og herregårdsnavne oprindelig sigtede til et befæstet anlæg, der fungerede som stormandsbolig. Navnet blev dannet i 1671 af Christian 5. og er en efterligning af den ældre slots- og herregårdsnavnetype.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Gentofte Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Bydele og byområder