Faktaboks

Bente Aude
Født
21. februar 1947, Århus
Titel
Arkitekt
Virkested
Danmark

Biografi

Bente Aude har gennem sit mangeårige samarbejde med Boje Lundgaard og med baggrund i sin første uddannelse på Skolen for boligindretning i særlig grad været medansvarlig for de mange boligtyper i bebyggelsen Sjølund, der ud over menneskelige hensyn også tager forskud på en fremtid, der først adskillige år senere dukker op i nyere boligbebyggelser. Det samme gælder udenomsarealerne, som, i samarbejde med landskabsarkitekten Svend Kierkegaard, har fået en udformning, der giver mange muligheder for både leg og rekreation. Også her har familiens trivsel været en væsentlig faktor i planlægningen. I forbindelse med Kunstmuseet Trapholt har A., ud over den arkitektoniske udformning af museet, haft et væsentligt ansvar for aptering i både forhal med ekspedition og salg, hvilepladser og cafeteria med den smukke udsigt over fjorden. Bøgehusene i Greve er et eksperiment med en zonedelt bolig, hvor brugen af de enkelte zoner varierer i forhold til årstiderne. Den passive solvarme fra drivhuset giver et væsentligt varmetilskud til boligens kerne.

Genealogi

Aude, Bente, *1947, arkitekt. *21.2.1947 i Århus. Forældre: Læge Rasmus Peter Hansen og laborant Lilli Larsen. ~1° 17.10.1970 med ark. Boje Lundgaard, *30.4.1943 i Hell., søn af lærer Johannes L. og lærer Asta Rasmussen. Ægteskabet opl. 1983. ~2 december 1988 med ark. Ole Morgall, *15.5.1944 i Kbh., søn af fabrikant Poul Ole Olsen og Willia Nikolaisen.

Uddannelse

Student 1965; Sk. for Boligindretn., afg. 1968; Kunstakad. Kbh., ark.sk. 1971-afg. 78.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links