Faktaboks

Boje Lundgaard
Født
30. april 1943, Hellerup
Titel
Arkitekt
Virkested
Danmark

Biografi

Boje Lundgaard fik gennem sin ansættelse hos Poul Kjærgaard interesse for både arkitektur og byggeteknik. De første selvstændige arbejder bestod i konkurrenceprojekter, bl.a. til energibesparende boliger. Til EF-konkurrencen introducerede han et princip om opdeling af boligen i 3 zoner med forskellig krav til opvarmning. Samme princip blev anvendt i forslaget til Fremtidens boligbyggeri og siden bl.a. ved facaderenoveringen i Dannebrogsgade og forsøgsboligerne Solvænget. Sammenhængen mellem arkitektur og konstruktion, kvalitet i byggeteknik og detaljering er væsentlig for L. Den første større bebyggelse blev klyngehusene Sjølund, som opnåede anerkendelse for sin gode indpasning i terræn og natur samt sit enkle materialevalg, gule teglsten og mørkt træværk.

Senere fulgte kunstmuseet Trapholt, som er karakteristisk ved kontrasten mellem bygningens beton og den forfinede udnyttelse af dagslyset, vekslende mellem store vinduespartier og ovenlys. Museets bærende idé er en langsløbende museumsgade, hvis massive betonmure til den ene side brydes af nicher og dybe vinduesåbninger, mens den til den anden side åbner sig mod udstillingssalene. I 1985 fulgte konkurrencen om en bebyggelsesplan for Blangstedgård ved Odense. Planen udnytter en allé og nogle regelmæssigt placerede læhegn af rønnebærtræer fra en tidligere frugtplantage som et gennemgående element, hvori de meget forskellige boligbebyggelser er indpasset. Planen har vist sig som en enkel og velfungerende ramme om de forskellige bebyggelser. Efter Blangstedgård er fulgt andre boligbebyggelser og projekter, bl.a. Allerød Have, som synes at have forbillede i engelske haveboligbyer, og Solvænget, som har samme enkle arkitektur som institutionerne på Blangstedgård med vandskuret, farvet murværk, glaspartier og lave tagfald.

I Malmö er opført bebyggelsen Bellevue Park, som består af 130 boliger i 5 etagers gavlhuse og punkthuse. Også her ses den materialemæssige enkelhed som kendetegner L.s arkitektur, vandskuret og lysgulfarvet murværk, hvide vinduer og sorte metaltage. Karakteristiske er de høje metalbeklædte skorstene med udkragning foroven. Horsens kraftvarmeværk er udtryk for en markant arkitektur, hvor bygningen, der er beklædt med keramiske fliser, danner en enkelt ramme om det komplicerede indre. Byggeriet har medført flere lignende opgaver af teknisk art.

Genealogi

Lundgaard, Boje, *1943, arkitekt. *30.4.1943 i Hell. Forældre: Lærer Johannes L. og lærer Asta Rasmussen.

Uddannelse

Kunstakad. Kbh., ark.sk. (Ejnar Borg), afg. 1967.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links