Faktaboks

Kristian Kristiansen
Født
25. juli 1937, Søborg
Titel
Arkitekt
Virkested
Danmark

Biografi

Kristian Kristiansen tog som ung til England for at gå på bibelskole. Senere uddannede K. sig til tømrer og bygningskonstruktør, og kort tid efter startede han sin egen tegnestue i Brande. Han kom hurtigt til at beskæftige sig med kirkebyggeri, og i Baptistkirken i Brande, som var hans første, var det K.s idé at billiggøre byggeriet ved at lade menigheden opføre den af genbrugsmaterialer og materialer fra egnen. Fængselskirken i Sdr. Omme er bygget næsten efter samme principper. Her har de indsatte, i samarbejde med arkitekten og kunstnerne Britta Madsen og Søren Gøttrup Hansen omdannet en tidligere hestestald til kirke. K.s mest kendte bygning er Baunekirken i Tjørring, en cirkulær centralkirke, udvidet med fire arme, der danner et kors. Centralt krones kirkerummet af et højt, hvælvet loft og et spidst tag. Karakteristisk for K.s byggerier er sammenstillingen af mange former, materialer og en post-moderne farveholdning. K. har i øvrigt beskæftiget sig med alle arkitektfagets aspekter, som f.eks. boliglandsbyer efter tæt-lav ideen, fabrikker, centre, undervisnings- og plejebyggeri samt offentlige- og private administrationsbygninger i store dele af det sydvestlige Danmark.

Genealogi

Kristiansen, Kristian, *1937, arkitekt. *25.7.1937 i Søborg. Forældre: Vaskeriejer Erik Otto Kristiansen og Magda Kirstine Frederiksen. ~21.11.1964 i Hørdum med kontorass. Kirsten Marie Krogsgaard, *30.4.1945 smst., datter af barberm. Harald Julius Nielsen og Jenny Pouline Krogsgaard.

Uddannelse

Bibelsk. Capern Wray Hall Schooll, Carnforth, Lancashire 1956-57; tømrersv., Kbh. 1960; bygn.konstr. fra Byg.tekn. Højsk., Haslev 1962.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links