Faktaboks

Mette Maegaard Nielsen
Født
8. juni 1953, Kensington, London
Titel
Arkitekt
Virkested
Danmark

Biografi

Mette Maegaard er medindehaver af tegnestuen Kvisten, der har specialiseret sig i renovering og restaurering af ældre, værdifulde, ofte fredede, bygninger. M. har gennem dette virke udvist forståelse for de gamle bygningers arkitektoniske værdi og evnet at omsætte den til realistisk bygningsarbejde, underlagt økonomiske, administrative, lovtekniske og praktiske krav. M. har sammen med tegnestuen udført arbejder ved væsentlige bygninger og anlæg, f.eks. herregårdene Ledreborg og Holsteinborg og Kaskadeanlæggene i Frederiksborg Slotshave, hvor et særligt højt kvalitetsniveau har været påkrævet. Også nybyggeriet, i flere tilfælde i forbindelse med restaurering, som f.eks. Trappetårnet ved Trekroner Bryghus med den lette stål- og glaskonstruktion, vidner om værdifuld indlevelsesevne.

Genealogi

Maegaard Nielsen, Mette, *1953, arkitekt. *8.6.1953 i Kensington, England. Forældre: Vicekonsul, senere bankdir. Henning Maegaard N. og Edith Elsebeth Larsen. ~11.8.1979 i Pedersborg med stud.mag., senere konsulent Bernard Robert Adrien Baudo, *16.8.1950 i Marseille, Frankrig, søn af kontorchef Raymond Anatole Joseph Antoine B. og bankass. Josette Adrienne Charlotte Borrelly.

Uddannelse

Gl.sproglig stud., Øregaard Gymn. 1972; Sprog- og tegnesk., Aix en Provence, Frankrig 1972-73; Kunstakad. Kbh., ark.sk. 1973- 81.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links