I 1783 rejstes Bernstorffstøtten på Gentofte Bakke over den tidligere udenrigsminister J.H.E. Bernstorff for hans virke som landboreformator, der gav bønder under godset Bernstorff selveje flere år før den store landboreform. Inskriptioner på både dansk og latin proklamerer, at støtten er rejst af "Godsets takfulde Beboere". Flere af disse "takfulde" har dog været københavnske borgere, der havde købt gårde af de frie bønder.

Støtten er udformet af billedhugger Johannes Wiedewelt i nyklassicistisk stil og regnes som en forløber for Frihedsstøtten i København.

Støtten er blevet flyttet to gange i forbindelse med Lyngbyvejs udvidelse. I dag står den på Lyngbyvej ved Fristedet.

Langs Lyngbyvej ved Fristedet står den knap syv meter høje obelisk, der ærer J.H.E. Bernstorff for hans virke som landboreformator. Obelisken af norsk marmor er placeret på en sokkel af granit prydet med relieffer, som skildrer høsten.

.

Videre læsning

Læs mere om Kunst i det offentlige rum i Gentofte Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Monumenter og mindesmærker