Oversigtsbillede - toppen af den vestligste borgbanke set fra V
.
Oversigtsbillede - den østligste banke set fra toppen af den vestligste. Set fra vest.
.
Oversigtsbillede - borgbanken set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Vejle Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
32114
Sted- og lokalitetsnummer
170502-46
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

BORREVOLD Voldstedet består af en ca. 90 x 40 m stor og indtil 6 m høj banke, der fra det højere land i nordvest skyder sig ud i et engdrag. Banken har stejle sider mod engen og er adskilt fra det højere land ved en ca. 8 m bred halsgrav i nordvest. Langs graven er der på voldstedet spor af en lav kronvold. En svag sænkning tværs over voldstedet deler det i 2 banker, hvoraf den sydøstlige er den mindste. Ban- ken er bevokset med løvtræer og småkrat. Fredningsgrænsen er i nordvest langs ydersiden af halsgra- ven til de øvrige sider langs bankens fod mod engdraget. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald. ** Seværdighedsforklaring ** Meget markant med stejle sider, og anselige dimensioner.

Undersøgelseshistorie

1967
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1997
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Borrevold", benævnt "Borgvold" på målebordsblad og 4-cm kort. Som fritekst. Tilføjelse: Yderst på bankens nordvestlige kant ses mange store dyregrave. Halsgraven i nordvest er pløjet. Agern går ind til foden af borgbanken. Gravens kant mod nordvest er temmelig udpløjet, således at bunden af graven nu fremstår som 8 m bred. Bankens fod er mod SV pløjet helt ind til 0,5 m fra fod. Bevokset med løvtræer og krat, især brombær, i ager. Bevoksning: 1997: Løvkrat og Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links